T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 30.06.2021

Başvuru Numarası: THSK/2020/CS/L.1.1.1/IC/1

İşin Adı: Proje Asistanı Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 25.03.2020

Son Başvuru Tarih ve Saati: 08.04.2020 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankasından, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için 134.3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Sözleşme İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Nisan 2020 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

HSGM bünyesinde (tam zamanlı olmak üzere) istihdam edilecek Proje Asistanının görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır;

 • SSGD Projesi kapsamında özellikle uygulama planının güncellemeleri ve gerçekleşmelerin ve göstergelerin izlenmesi konusunda birimlerle yapılacak çalışmaların koordine edilmesi,uygulayıcı birimlerden gelen bilgi, belge ve dokümanlar üzerinde gerekli işlemlerin yapılması ve HSGM adına konsolide dokümanların oluşturulması,
 • SSGD projesi kapsamında planlanan faaliyetleri destekleyecek ve tamamlayacak nitelikte projelerin üretilmesi için ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarının araştırılması, bu kaynaklardan fonlanabilecek projelerin geliştirilmesi çalışmalarında yer alınması,
 • Madde 2 kapsamında HSGM’nin yürüteceği çalışmalar çerçevesinde gerekli yazılı ve sözlü İngilizceden Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye çevirilerin yapılması, 
 • Başta SSGD Projesi olmak üzere, Dünya Bankası’yla HSGM arasında yürütülen/yürütülmesi planlanan diğer projeler kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde materyal geliştirilmesi, sunum hazırlanması, faaliyetin raporlanması ve yazılı ve sözlü İngilizceden Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye çevirilerin yapılması.

Aranılan Nitelikler:

Proje Asistanının taşıması gerekli özellikler aşağıda tanımlanmıştır;

 • Dört yıllık üniversite mezunu olmak, 
 • İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan/İngiliz Dili ve/veya Edebiyatı Bölümlerinden ve/veya İngilizce eğitim veren üniversitelerden mezun olmak tercih sebebidir
 • Kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak 
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme yapabiliyor olmak (Daha önceki iş deneyimleri esnasında şahsen tercüme edilmiş olan rapor, kılavuz, makale, kitap bölümü, mevzuat vb. dokümanlardan örnekler sunmak zorunludur) (Kısa listeye giren adaylar arasında yazılı sınav ve mülakat yapılarak ölçülecektir.) 
 • Son 3 (üç) yıl (01.01.2017’den itibaren) içinde yabancı dil sınavlarından şu puanlardan birini almış olmak: YÖKDİL (sağlık veya sosyal bilimler alanı)/YDS: 80; TOEFL PBT 460-461, TOEFL CBT: 140-142; TOEFL IBT: 60; IELTS: 5,50, TOEIC: 750-754 puanlarından birine sahip olmak.
 • Sağlık alanında proje/eğitim/danışmanlık vb. süreçlerde çalışmış olmak tercih sebebidir.   (Proje/eğitim/danışmanlık süreçlerinin isim, kapsam ve sürelerinin özgeçmişte belirtilmesi zorunludur) 
 • Office programlarını (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor olmak, sunum ve rapor hazırlama konularında yeterli olmak 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 08.04.2020 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla (e-posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır. Adrese tebligat yapılmayacaktır.

İletişim:

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Satınalma Birimi

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55

Sıhhiye-Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 565 59 17 

Elektronik Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.