Yenidoğan Tarama Programı kapsamında yenidoğanların belirlenen hastalıklar için taranması, oluşacak zeka geriliği, beyin hasarları ve geri dönüşümsüz zararların engellenerek, tanı konan bebeklerde bu hastalıklar nedeniyle oluşacak rahatsızlıkları önlemek amacıyla uygun tedavi başlanması ve böylece belli bir zeka seviyesine ulaşmalarının sağlanması, akraba evliliklerinin azaltılması konusunda toplum bilincinin artırılması ve topluma getirdiği ekonomik yükün önlenmesi amaçlanmaktadır.

Fenilketonüri Tarama Programı 1987 yılında başlamış, 1993 yılında tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmıştır.

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı ise Fenilketonüri taramasına Konjenital Hipotiroidi taramasının eklenmesi ile 25.12.2006 tarihinde başlatılmıştır.

2008 Ekim’de Biyotinidaz eksikliği, Ocak 2015’den itibaren ise Kistik Fibrozis taraması panele eklenmiştir.

2017 yılında Konjenital Adrenal Hiperplazisi pilot taraması (Konya, Kayseri, Samsun, Adana) başlatılmış, 2018 yılında KAH taraması 14 ilde, 2019 yılında 22 ilde, 2020 yılında 41 ilde yaygınlaşmış, 2022 yılında ise 81 il'e yaygınlaştırılmıştır.

Tarama paneline 09.05.2022 tarihi itibariyle Spinal Müsküler Atrofi (SMA) eklenmiştir.

İl genelindeki tüm sağlık birimlerinde Yenidoğan Tarama Programı için alınacak topuk kanları, İl Sağlık Müdürlüğünde toplanarak, Ankara ve İstanbul Tarama Laboratuvarlarına gönderilmektedir.

Tarama laboratuarında her bir hastalık için çalışılan kan sonuçları Yenidoğan Tarama Programı Web Uygulaması üzerinden illere iletilmekte, tarama sonucu şüpheli çıkan bebekler ilgili kliniklere yönlendirilmektedir.

Tarama programında her bir hastalık için kurulan bilimsel komisyonlar, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek olmaktadır.

Tarama çalışmaları sayesinde yılda yaklaşık 4500 çocuğun var olan hastalıklarının sonuçlarından korunması sağlanabilmekte, engelliliğin önüne geçilmektedir.

Tarama paneline eklenebilecek hastalıklar konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.


Hangi Hastalıkları tarıyoruz


FKÜ akış şeması için pdftıklayınız

KHT akış şeması için pdftıklayınız 

BE akış şeması için pdftıklayınız

KF akış şeması için pdftıklayınız

KAH akış şeması için pdftıklayınız

SMA taraması akış şeması için pdftıklayınız

SMA pozitif tarama sonucu idari akış şeması için pdftıklayınız


FKÜ aile beyan formu için pdftıklayınız

KHT aile beyan formu için pdftıklayınız

BE aile beyan formu için pdftıklayınız

KF aile beyan formu için pdftıklayınız

KAH aile beyan formu için pdftıklayınız

SMA aile beyan formu için pdftıklayınız


FKÜ sevk formu için pdftıklayınız

KHT sevk formu için pdftıklayınız

BE sevk formu için pdftıklayınız

KF sevk formu için pdftıklayınız

KAH sevk formu için pdftıklayınız

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NTP Topuk Kanı Alımı Aydınlatma ve Red Formu için pdftıklayınız

NTP Topuk Kanı Alımı Aydınlatma ve Red Formu Arapça için pdftıklayınız

NTP Topuk Kanı Alımı Aydınlatma ve Red Formu İngilizce için pdftıklayınız

NTP Sevk Aydınlatma ve Red Formu için pdftıklayınız

NTP Sevk Aydınlatma ve Red Formu Arapça için pdftıklayınız

NTP Sevk Aydınlatma ve Red Formu İngilizce için pdftıklayınız

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Güncel Pediatrik Beslenme ve Metabolizma Klinikleri için pdftıklayınız

Kistik Fibrozis Hastalarını İzleyen Merkezler için pdftıklayınız

SMA Sevk Merkezleri için pdftıklayınız