basask tezel1973 yılında Giresun’da doğdu. 1989 yılında Ankara Fen Lisesi, 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.2008 yılında Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 

Sağlık Bakanlığında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığında 2002-2006 yılları arasında Program Sorumlusu; 2006-2009 yılları arasında Şube Müdürü, 2009-2012 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığında çalıştı,2015-2017 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde aynı görevi sürdürmektedir.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çeşitli proje ve araştırmalarda sorumlu yönetici/sorumlu araştırmacı görevlerinde bulunmuş; ulusal programların ve stratejik planların geliştirilmesinde sorumluluklar üstlenmiştir. Bilimsel dergilerde yayınlanmış ulusal uluslararası pdfmakaleleri kitap bölümleri bulunmaktadır. Evlidir.