shutterstock 576111706

Ambalajlı sular; Doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve içme suları olarak isimlendirilmektedir. Doğal Kaynak sularında ozonlama, doğal mineralli sularda ozonlama ve florürün uzaklaştırılması için aktif alüminyum kullanımı dışında dezenfeksiyon vb. herhangi bir işlem uygulanamamaktadır. İçme sularına ise dezenfeksiyon vb. uygulamalar dahil her türlü işlem uygulanabilmektedir.


Ambalajlı Sular :

Ambalajlı suların izinlendirilmesi çalışmaları il sağlık müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Üretim izni verilen bütün ambalajlı sular Bakanlığımızca denetlenmektedir. Su üretim tesisleri İlgili mevzuat gereği yılda en az 4 kez il sağlık müdürlükleri, bir kez de Bakanlığımız tarafından denetlenmektedir. İzin verilen tesislerde dolumu yapılarak piyasa sunulan suların aynı zamanda piyasa denetimleri de il sağlık müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır. Denetimlerde suyun etiket bilgileri, ambalajlar ve kapakları incelenmekte incelenen ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak su niteliğinin uygun olup olmadığı da incelenmektedir.


“Ambalajlı suların izinlendirilmesi çalışmaları il sağlık müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir.”


shutterstock 278712239

Ambalajlı Su Ürünleri Listesi için tıklayınız.”


“Damacana Suları Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler”


damacana dikkat

 


“İthal Sular”


shutterstock 576111706

Su İthalatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Su İthalatı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

• Başvuru Dilekçesi
• Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri doğrultusunca hazırlanmış üç (3) adet kontrol belgesi
• Proforma fatura veya fatura
• Saon bir (1) yıl içerisinde yaptırılmış orjinal Analiz Sertifikası ve Türkçe tercümesi
• Menşei ülkenin yetkili merci tarafından onaylı Sağlık Sertifikası orjinali ve Türkçe tercümesi
• Orjinal etiket örneği ve Türkçe tercümesi
Değerlendirme Süreci •Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.
• İthalatçı firmanın ünvanı ve adresi •Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri numarası, muhtaviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri •Süreli ürünlerde son kullanma tarihi
Sürecin Sonuçlandırılması
• Dosya muhteviyatının Bakanlıkça uygun bulunması durumunda numune alınması amacıyla onaylanan Kontrol Belgesi üst yazı ekinde ilgili firmaya bildirilir.
• Dosya muhtaviyatında eksiklik tespit edilmesi halinde, eksik olan bilgi ve belge ithalatçı firmadan resmi yazı ile istenir.

Unutmayın •ithalatçı firma uygun yazısı ile; ithal iznine esas analize gönderilmek üzere numune alınması için gümrüğün yer aldığı ilin SağlıkMüdürlüğü personeli tarafından numune alınarak analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara teslim edilir. •Analiz sonucunun uygun bulunması halinde Bakanlığa ithalat ücretinin yatırıldığına dair dekontun ibrazından sonra Bakanlığımızca ilgili firmaya ithal izni yazısı düzenlenir. •Analiz sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Bakanlığımızca Gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek ilgili firmaya bildirilir.

 

._ERbj1g7D { position: relative; } ._9ADbNDlp { padding: 1rem 0; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } @media all { } @media only screen and (max-width: 767px) { } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }

window.__pagefly_options__=window.__pagefly_options__||[],window.__pagefly_options__.push({"isBackend":false,"isPreview":false,"key":"helper","css":[],"js":[],"page_id":"392"});