Su Güvenliği

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince içme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir. Bu kapsamda ilgili mevzuatı gereği sahada numune alımları yapılarak laboratuvara gönderilmekte laboratuvardan çıkan analiz sonuçları takip edilmektedir. Tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

İçme –Kullanma Suları

Havuz Suları 

Yüzme Suları 

Su Güvenliği İle İlgili Broşürler

Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri

Damacana Suları

Su İthalatı

Su Kesintileri

Yüzme Alanları

Yüzme Havuzları

Yukarı