Van ilinde 24-27.05.2022 tarihleri arasında yerinde inceleme yapmak amacıyla Daire Başkanımız Tuncay ÖZER, Birim Sorumlusu Dr. Gıda Mühendisi Mehmet BİNGÖL, Birim Sorumlusu Çevre Sağlığı Teknisyeni Haydar ÇELİK ve Çevre Mühendisi Burcu AYDIN tarafından bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ve tüketime sunulan sular ile yüzme sularına ilişkin konularda Van İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi çalışanları ile istişare toplantısı düzenlenmiş, ardından saha incelemeleri yapılmıştır.

Ambalajlı Su Tesisi Ziyareti ve Denetimi

Van ilinde bulunan ambalajlı su tesisi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire başkanımız Tuncay ÖZER’in de katılımıyla Bakanlık ve Van İl Sağlık Müdürlüğü teknik elemanları tarafından denetlenmiştir.

Van Gölü Yüzme Alanlarında İnceleme

Van il genelinde Edremit İlçesinde 8, Erciş’te 6, Gevaş’ta 7, İpekyolu ve Muradiye İlçelerinde 2, Tuşba İlçesinde 11 olmak üzere toplam 36 yüzme alanı bulunmaktadır. Tuşba İlçesinde bulunan ve ülkemizdeki 531 mavi bayraklı yüzme alanından biri olan Mollakasım (Agartı Mahallesi Sahili) Halk Plajı ziyaret edilmiş, Van Gölü’nde 15.06.2022 tarihinde başlayacak olan yüzme sezonu hazırlıklarına yönelik bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi

Van ilinde düzenlenen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimine Van, Ağrı, Hakkâri ve Bitlis illerinden Halk Sağlığı Başkanları ve personelleri katılım sağlamış olup çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesine yönelik Daire Başkanımız Tuncay ÖZER tarafından eğitim verilmiştir.

Tüketime Sunulan İçme-Kullanma Suları İle İlgili Değerlendirme Toplantısı

Ülkemizde tüketime sunulan içme-kullanma sularının temini ve dezenfeksiyonu ilgili yerel yönetimler sorumluluğunda iken temin edilen suyun kalitesinin izlenmesi ve denetlemesi çalışmaları Bakanlığımız sorumluluğunda yer almaktadır. Bu kapsamda yerel düzeyde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem KAPLAN, Daire Başkanımız Tuncay ÖZER, Van İl Sağlık Müdürü Mahmut SÜNNETÇİOĞLU, Bakanlık personeli, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.