30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi ile 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden düzenlenen online uygulayıcı eğitimine çeşitli katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar ile için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitimler yeniden açılmasına ilişkin talimat için tıklayınız.