Bakanlığımız tarafından, toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 35 ilimizde mikrobiyolojik izleme çalışmaları yapılmaktadır. Bakanlığımızca belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir alınan numunelerin analiz sonuçları; yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir göstergedir. Ülkemizde 2021 yılında toplam 1444 izleme noktasından 16.622 adet numune alınarak mikrobiyolojik yönden analizi yapılmıştır.

2021 yılında yapılan izlemenin sonuçlarına göre 1165 yüzme alanı A sınıfı (% 81), 202 yüzme alanı B sınıfı (% 14), 76 yüzme alanı C sınıfı (% 5) olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 1993’ten itibaren yürütülmekte olan mavi bayrak ödüllerinde ülkemiz bu yıl da zirvedeki yerini korudu. İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 531 oldu.

Geçtiğimiz yıl 519 olan ödüllü plaj sayısı; bu yıl Uluslararası jürinin verdiği nihai karar sonucunda 531’e ulaşarak mavi bayrak sayısında hızlı bir şekilde artış yaşanmıştır. 

Ülkemizde yüzme alanına ait bilgiler, Mavi Bayraklı plajlar, yıllara göre kalite sınıflandırması, yüzme suyu analiz sonuçları, plaj fotoğrafları, plaj ve su zemin yapısı, tahmini su derinliği, çevresindeki sağlık tesisleri, plaja ulaşım, temel ihtiyaçlar ile engelli kullanımına uygunluk gibi birçok bilgi https://yuzme.saglik.gov.tr/ web adresinden halkımız ile paylaşılmaktadır.

İlgli haberin video dosyasına ulaşmak için tıklayınız.