"Dezenfektan Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar" a ulaşmak için tıklayınız (21.04.2020 tarih ve E.55 ve 18.03.2020 tarih ve E.33 Sayılı genel Yazı).