10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 361 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca biyosidal ürünlere ilişkin iş ve işlemler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülmekteydi ancak, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 506 ncı maddesinin birinci fıkrasını değiştiren 13/09/2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi gereğince Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin Ek-V’inde tanımlanan ürün tipi 1 ve ürün tipi 19 kapsamına giren ve insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yürütülmesine karar verilmiştir.

Hem anılan mevzuat değişikliği hem de Çevre mevzuatında yaşanan değişikliklerin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne işlenmesinin yanı sıra 528/2012/AB sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile AB’de yasal metinlere giren bazı tanımlamaların Türk mevzuatına aktarılması ve işleyişte aksaklıklara sebep olan bazı hususların geliştirilmesi amacıyla Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır.

Taslak hakkındaki görüşlerin 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in Ek-2'sinde yer alan Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form kullanılarak 10/01/2020 mesai bitişine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmekteidr.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı