baskanbiyosidalresimÜlkemize bilimsel, çevresel, teknolojik ve ekonomik olarak katkısı olacağı değerlendirilen biyosidal ürünlerde aktif madde olarak kullanılacak kimyasal ve biyolojik ürünlerin daha önce yapılmayan aktif madde kayıtları ile ilgili süreç başlatılmıştır.

24.11.2021 tarihli ve E-19020089-020-4826 sayılı olur ile görevlendirilen Aktif Madde Kaydı Bilim Kurulu ilk toplantısını 26.11.2021 tarihinde çevrimiçi olarak geçekleştirdi.

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı Tuncay ÖZER başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ülkemiz piyasasına arz edilen ve/veya edilecek olan aktif maddelerin değerlendirilmesi konusunda uzmanlıklarından faydalanılması beklenen akademisyenlere ve Genel Müdürlüğümüz personeline konu hakkında bilgiler ve beklentiler aktarıldı.

Kurul, çalışmalarına ilişkin genel çerçeveyi değerlendirdiği ve temel prensipleri belirlediği ilk resmi toplantısını gerçekleştirmiş oldu.

Biyosidal ürünlerde aktif madde olarak kullanımının onaylanması amacıyla Bakanlığımıza müracaat edeceklerin ilişikteki belgeleri inceleyerek başvuru dosyalarını sunmaları gerekmektedir.

Dökümanlar

  • 24.11.2021 tarihli ve E-19020089-020-4826 sayılı olura erişmek için tıklayınız.
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği için tıklayınız
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği eki  için Ek-IIA  tıklayınız
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği eki  için Ek-IIIA  tıklayınız
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği eki  için Ek-IVA  tıklayınız