Yürürlüğe giren listelere ulaşmak için tıklayınız:

Liste_A.pdf 

Liste-1.pdf

Liste_1A.pdf

AKA listelerinde hatalı kayıtlar 


“Kurumumuzca hazırlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik " 12.03.2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”


shutterstock 610776650

 


“Yapılan değişklik ile biyosidal ürünlerde kullanımına izin verilen aktif ve temel maddelere ait ekler ( Ek-A, Ek-I, Ek-IA ve Ek-IB ) yürürlükten kaldırılmış ve yeni listeler ( Liste-A, Liste-1 ve Liste-1A ) yürürlüğe girmiştir.”