BİYOSİT VE BİYOSİDAL ÜRÜN

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir.
Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler.
Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler. 

AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER
Biyosidal amaçlı kullanılan ancak Yönetmelik kapsamına girmeyen, içerisinde aktif madde bulunmayan etkisini mekanik, elektronik, elektrikli, ultrasonik vb, yolla fiziksel olarak gösteren ürünlerdir.
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
 Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünler ve biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.
Biyosidal Ürünler; Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler, Koruyucular, Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler ve Diğer Biyosidal Ürünler olmak üzere 4 ana gruba ayrılır.

Yukarı