Hakkımızda

İçme-Kullanma ve Yüzme Suları Kalitesi İzleme ve Değerlendirme Biriminde içme-kullanma suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği tüketime sunulan içme kullanma sularından, belirli periyotlarda il sağlık müdürlüklerince numuneler alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçları Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda Bakanlığımızca da takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizde içme-kullanma sularıyla ilgili yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmekte, konuyla ilgili görüş verilmektedir.

Ülkemiz genelinde yüzme suyu çalışmaları “Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. Yüzme sezonu süresince il sağlık müdürlükleri tarafından 15 günde bir numune alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında mikrobiyolojik analizler yapılmakta, sezon sonunda analiz sonuçlarına göre ulusal sınıflandırma raporu yayımlanmaktadır. Yüzme sularıyla ilgili tüm çalışmalar Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda izlenmekte ve aynı zamanda yüzme alanlarıyla ilgili tüm veriler www.yuzme.saglik.gov.tr web ortamı üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Yüzme Havuzları ile ilgili çalışmalar, “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülmekte olup havuzlar ayda bir denetlenmekte ve numuneler alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri yapılmaktadır. Yüzme havuzlarıyla ilgili tüm çalışmalar Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda Bakanlığımızca da takip edilmektedir.

Dokümanlar

--Broşürler

 • Çevre sağlığı bilgi yönetim sistemleri. ( pdfTıklayınız).

 • Su Kesintisinde dikkat edilmesi gerekenler ( pdfTıklayınız)

 • Yüzme alanlarını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. ( pdfTıklayınız)

--Kitaplar

 • Yerel Yönetimlerde Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme Toplantıları 2016 Yılı Değerlendirme Raporu ( pdfTıklayınız)

 • Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ( pdfTıklayınız)

 • İçme Suları Rehber Kitabı ( pdfTıklayınız)
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı, Taşınması ve Analizlerine İlişkin El Kitabı ( pdfTıklayınız)

 • YÜZME SUYU KALİTESİNİN İZLENMESİ REHBER KİTABI. Yüzme suyunun izlenmesinde uyum AB Eşleştirme Projesi ( pdfTıklayınız)

 • YÜZME SUYU ANALİZLERİ EL KİTABI. Yüzme suyunun izlenmesinde uyum AB Eşleştirme Projesi ( pdfTıklayınız)

 • YÜZME SUYU KALİTESİ VERİ YÖNETİMİ REHBER KİTABI. Yüzme suyunun izlenmesinde uyum AB Eşleştirme Projesi ( pdfTıklayınız)

 • YÜZME SUYU KALİTESİNİN SINIFLANDIRILMASI REHBER KİTABI. Yüzme suyunun izlenmesinde uyum AB Eşleştirme Projesi ( pdfTıklayınız)

 • SİYANOBAKTERİLERİN YÜZME SULARINDA ÇOĞALMASI REHBER KİTABI. Yüzme suyunun izlenmesinde uyum AB Eşleştirme Projesi ( pdfTıklayınız)

 • Yüzme Sularından Numune Alımı, Taşınması ve Analizlerine İlişkin El Kitabı ( pdfTıklayınız)

 • İçme Sularında Acil Durum Yönetimi ve Risk Rehberi ( zipTıklayınız)

--Sunumlar

 

Proje ve Programlar

 

Faaliyetler