Hakkımızda

 • Kaynak içme ve doğal mineralli sularının kalite standartlarını belirlemek, 
 • Kaynak, içme ve doğal mineralli sulara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 • Doğal mineralli suların onaylanması işlemlerini yürütmek,
 • Kaynak, içme ve doğal mineralli su üretim tesislerinin denetimini yapmak,
 • Ambalajlı suların piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları sonucunda İl Sağlık Müdürlüklerince uygunsuzluğu tespit edilen ürün ile ilgili 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gereği idari yaptırma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Tankerle içme-kullanma suyu temini ile içme-kullanma suyu temininde kullanılacak tankerlerin tabi olacağı usul ve esasları belirlemek,
 • Ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçlarının tabi olacağı usul ve esasları belirlemek,
 • Kaynak ve doğal mineralli su ithalatına yönelik izin işlemlerini yürütmek,
 • Kaynak ve doğal mineralli su ihracatına yönelik usul ve esasları belirlemek,
 • Konu ile ilgili Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalara katılmak, iş birliğinde bulunmak,
 • Kaplıca suları ile kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlerin  endikasyonlarının belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Kaplıca tesislerinin ruhsatlandırılması esaslarını belirlemek ve kaplıca tesislerinin denetimini yapmak,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Konu ile ilgili Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalara katılmak, iş birliğinde bulunmak.

 

Dokümanlar

         --Broşürler

 • Su i̇thalati hakkinda bi̇lmeni̇z gerekenler. (pdfTıklayınız)

 • Damacana sularını satın alırken dikkat edilmesi gerekenler. ( pdfTıklayınız

 

        --Kitaplar

 • Doğal Mineralli Sulardan Numune Alımı, Taşınması ve Analizlerine İlişkin El Kitabı ( pdfTıklayınız)

 • Doğal Mineralli Sular Rehber Kitabı ( pdfTıklayınız)

 

        --Sunumlar