Dökümanlar

  • Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (04.07.2019/ 30821) ( pdfTıklayınız)
  • Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uyguloamaları Rehberi ( pdfTıklayınız)
  • Biyosidal Ürünler Formülasyon şekillerine özgü spesifikasyonlar ( pdfTıklayınız)
  • WHO 2006 - 1 Yayımı ( pdfTıklayınız)


Eğitimler

Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitimler

Kurum /kuruluşlar tarafından verilen eğitimler

  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri (Tıklayınız)
  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Veren Yetkili Kuruluşlar Listesi ( pdfTıklayınız)

Makam Olurları

1-Rodentisitlerin Güvenli Kullanımı İçin, Genel Halkın ve Uzman Personelin Kullanacağı Ambalaj ve İstasyon Özellikleri tıklayınız.  (Ek Belge)


2-Diflobenzuron Hakkında (İlgi: 28.10.2014 tarihli ve 2014/5716.6343/111.01 sayılı Makam Oluru) tıklayınız

3-Rodentisitler Hakkında Alınan Karar (pdfO3_Ek_-1_Rodentisit_Aktif_Maddeleri_Hk._Makam_oluru.pdfpdfO3_Ek-_2_maximum_paketleme_miktarlari.pdf)

4-Haşere Grubunda Kullanılan Biyosidal Ürün İsimleri (pdfTıklayınız)

5-Düşürücü Aktif Maddeler (pdfTıklayınız)

6-Biyosidal Ürünler Formülasyon şekilleri (pdfO6_Ek-1.pdfpdfO6_EK_2.pdf)

7-Rodentisit Aktif Maddeleri Hakkında Süre Uzatımı (pdfTıklayınız)

8-Birden Fazla Aktif Madde İçeren Biyosidal Ürünler Hakkında (pdfTıklayınız)

9- 8 adet rodentisit aktif maddesi hakkında (T

ıklayınız)

10-Elektromat ve Elektrolikit Ürün Üreticilerinin Dikkatine (Tıklayınız)

11- Biyosidal Ürün Üretici veya İthalatçı Firmaların Dikkatine (pdfTıklayınız)

12- Biyosidal ürün formülasyonunda yer alan yardımcı maddelerin kullanımı hakkında (pdfTıklayınız)

13- Triflumorun isimli aktif madde hakkında (pdfO13_Triflumuron_AB_Karar.pdfpdfO13_Triflumuron_Makam_Oluru_1.pdfpdfO13_Triflumuron_Makam_Oluru_2.pdf)

14-Diflubenzuron İsimli Aktif Madde Hakkında (Tıklayınız)

15- Biyosidal ürünlerin ruhsat sürelerinin uzatılması (pdfO15_1-Makam_Oluru.pdfpdfO15_2-Makam_Oluru.pdf)

16- Biyosidal Ürün Ruhsat Sürelerinin Uzatılması (pdfO16_makam_oluru.pdfpdfO16_biyosidal_ruhsat_surelerinin_.pdf)

17- Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Prosedürü (pdfO17_Numune_Alinmasi_ustyazi.pdf, pdfO17_Numune_Alma_Rehberi_.pdf)

18- Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Alan İş Yerleri Listesi (Tıklayınız)

        19-Warfarin Sodyum Aktif Maddesi Hakkında Makam Oluru (Tıklayınız)Haşere kontrolünde kullanılan Toz Formülasyonların ruhsatlarının iptali hakkında alınan Makam Oluru için tıklayınız.

20- Haşere kontrolünde kullanılan Toz Formülasyonların ruhsatlarının iptali hakkında alınan Makam Oluru için tıklayınız. 

 


İletişim Bilgileri

Adres    : Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No:55
               E Blok Kat:3 Sıhhiye Çankaya/ANKARA

Telefon : 312 565 52 19 - 312 565 54 72
E-Posta