Hakkımızda

Biyosidal ürünler yönetmeliği kapsamında; dezenfektanların piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Bu kapsamda 1.Ana grupta yer alan;

  1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler: Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.
  2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler: Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.
  3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler: Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünler.
  4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar: Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
  5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları: İnsan ve hayvanlar için içme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerin iş ve işlemlerini yürütmektedir.

 Ancak;

a) Veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar,

b) Tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları ve

bunların dezenfektanları,

c) Gıda katkı maddeleri,

ç) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler,

d) Çiğ süt, ısıl işlem görmüş süt ve süt bazlı ürünler,

e) Yumurta ürünleri,  

f) Su ürünleri,

g)29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler,

ğ) Bitki koruma amaçlı kullanılan bitki koruma ürünleri ile yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler Birimi göre alanına girmemektedir.

 


Dokümanlar

Dezanfektan Ruhsata Esas Analizleri 

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimata ulaşmak için tıklatınız.

Ek-17 Medikal Alanda Kullanılan İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler İçin Test Organizmaları ve Test Yöntemleri tıklayınız.

Ek-18 Umumi Ve Kişisel Alanda Kullanılan İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler İçin Test Organizmaları ve Test Yöntemleri için tıklayınız.

Ek-19 Kişisel Ve Umumi Alanda Kullanılan Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler İçin Test Organizmaları ve Test Yöntemleri için tıklayınız.

Ek-20 Veteriner Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler, Gıda Ve Yem Alanlarında Kullanılan Dezenfektanlar ve İçme Suyu Dezenfektanları İçin Test Organizmaları için tıklayınız.

Dezanfektanların ruhsatlandırılmasında talep edilen harç miktarları ve hesap numaralarına ulaşmak için tıklayınız

Ruhsatlandırma İş Akım Şemasına ulaşmak için tıklayınız..

Biyosidal Ürün Olarak Kullanılan Dezenfektan Sunumu için tıklayınız..


Makam Olurları

Biyosidal Ürün Olarak Kullanılan Aktif Maddeler ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Rehberi  ulaşmak için tıklayınız

Virüs Testleri ulaşmak için tıklayınız

Biyosidal Ürünlerde Yardımcı Maddelerin Kullanımı ulaşmak için tıklayınız. 


İletişim

Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler Birimi

Adres    : Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No:55
               E Blok Kat:3 Oda:14 Sıhhiye Çankaya/ANKARA

Telefon : 312 565 52 18


E-PostaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.