Hakkımızda-About us

AB UYGULAMALARI, MEVZUAT, ORGANİZASYON, KORUYUCULAR VE DİĞER BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİRİMİ

AB Uygulamaları, Mevzuat, Organizasyon, Koruyucular ve Diğer Biyosidal Ürünler Birimi; Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin Ek-V’inde 2. Ana grupta yer alan koruyucular ve 4. Ana grupta yer alan diğer biyosidal ürünlerin ruhsat başvurularının değerlendirilmesi ve söz konusu ürünlerin izinlendirilmesinden sorumludur.

Bunun yanı sıra, biyosidal ürünlere ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek, AB mevzuatı ve biyosidal ürünler konusundaki AB uygulamalarını takip etmek ve uyuma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, biyosidal ürünler konusunda kongre, konferans, seminer vb. organizasyonları gerçekleştirmek görevlerimiz arasında yer almaktadır.

EU PRACTICES, LEGISLATION, ORGANISATION, PRESERVATIVES AND THE OTHER BIOCIDAL PRODUCTS UNIT

EU Practices, Legislation, Organisation, Preservatives and the Other Biocidal Products Unit is responsible for evaluation, authorisation and registration of preservatives and other biocidal products which are included in Annex V of the By Law on Biocidal Products.

Besides these activities, this Unit also conducts legislative issiues concerning biocidal products while keep up to date of EU legislations and harmonize them to National level, organizes some events such as congress, conferences and seminars about biocidal products.


Biyosidal Ürünlerin Analizleri İçin Kurumumuzca Yetki Verilen Laboratuvarlar Listesi

Listeye ulaşmak için tıklayınız.


Dokümanlar-Documents

Sunumlar

Biyosidal Ürün Envanterine İlişkin Bazı İstatistiki Veriler

.Statistical Datas of Biocidal Products InventoryStatistical Datas of Biocidal Products Inventory

 AKA-ECHA

Biyosidal Ürünler-Biocidal Products(bü-bp)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 1. Bölüm Tanımlama/fiziko-kimyasal özellikler/analitik metodoloji – Kısım A Bilgi gereklilikleri   ( pdfTıklayınız )
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume I: Identity/physico-chemical properties/analytical methodology – Part A: Information Requirements

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 2. Bölüm Etkinlik Kısım A Bilgi gereklilikleri  ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II: Efficacy Part A: Information Requirements bpr_guidance_ir_part_vol_ii_part_a_en) 

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 2. Bölüm Etkinlik Kısım B+C ölçme ve değerlendirme . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evaluation bpr_guidance_assessment_evaluation_part_vol)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 3. Bölüm İnsan sağlığı Kısım A Bilgi gereklilikleri . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume III: Human health Part A: Information Requirements  bpr_guidance_ir_part_vol_iii_part_a_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 3. Bölüm İnsan sağlığı Kısım B+C ölçme ve değerlendirme . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume III Human Health - Assessment & Evaluation (Parts B+C) (biocides_guidance_human_health_ra_iii_part_)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 4. Bölüm Çevre Kısım A Bilgi gereklilikleri . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume IV: Environment Part A: Information Requirements (bpr_guidance_ir_part_vol_iv_part_a_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 4. Bölüm Çevre Kısım B+C Ölçme ve değerlendirme . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume IV Environment - Assessment and Evaluation (Parts B + C) (bpr_guidance_ra_vol_iv_part_b-c_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Aktif maddeler ve tedarikçiler rehberi . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on active substances and suppliers (biocides_guidance_active_substance_supplier)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Aktif mikroorganizmalar ve biyosidal ürünler . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on Active Micro-organisms and Biocidal Products (biocides_guidance_micro_organisms_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Teknik eşdeğerlik başvuru rehberi . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on applications for technical equivalence (guidance_applications_technical_equivalence)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Ürünlerle Dezenfeksiyon . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on Disinfection By-Products (bpr_guidance_vol_v_dbp_new_en) 

Avrupa Birliğine İhracat mı Yapıyorsunuz (tıklayınız)

Veri tabanları (Tıklayınız)

 

Zararlı Kimyasalların İhracatı, İthalatı-PIC(PIC)

Zararlı kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin 649/2012/EU sayılı tüzüğün uygulanması için rehber ( pdfTıklayınız )
.Guidance for implementation of Regulation (EU) No 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals

Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama-Classification Labelling and Packaging(SEA-CLP)

Harmonize sınıflandırma ve etiketleme için dosya hazırlanma rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling(clh_en)

Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama kriterinin uygulanması rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Application of the CLP Criteria(clp_en)

Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğüne giriş rehberi Introductory ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the CLP Regulation (clp_inductory_en)

1272/2008/EC sayılı tüzüğe göre etiketleme ve ambalajlama rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (clp_labellin-en)

REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılması rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP (substance_id_en)

Avrupa Komisyonu-European Commission

98/8/EC sayılı Biyosidal Ürünler Direktifinin Ek-1 veya Ek-1A’sına dahil edilmemesine karar verilen mevcut aktif maddeler ( pdfTıklayınız)
.Existing active substances for which a decision of non-inclusion into Annex I or IA of Directive 98/8/EC(Consolidated list of non inclusion decisions)

Dünya Sağlık Örgütü-World Health Organisation

  • Pestisitlerin geliştirilmesi ve FAO ve WHO spesifikasyonlarının kullanımına ilişkin kılavuz ( pdfTıklayınız)
  • Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides(WHO-NTD-)

 Broşürler-Leaflets

 Rehberler


Linkler-Links

Mevzuat Bilgi Sistemi:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/


T.C.Ç.Ş.B. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı:
http://cygm.csb.gov.tr/kimyasallar-yonetimi-i-538


Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü:
https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en


Avrupa Kimyasallar Ajansı:
https://echa.europa.eu/


İletişim-Contact

AB Uygulamaları, Mevzuat, Organizasyon, Koruyucular ve Diğer Biyosidal Ürünler Birimi

Adres    : Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No:55
               E Blok Kat:3 Oda:11 Sıhhiye Çankaya/ANKARA

Telefon : 312 565 52 08 - 312 565 52 09


E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

EU Practices, Legislation, Organisation, Preservatives and the Other Biocidal Products Unit

Address   : Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No:55
                   E Blok Kat:3 Oda:11 Sıhhiye Çankaya/ANKARA

Telephone: 312 565 52 08 - 312 565 52 09


E-MailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.