Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Hakkında

Ultraviyole-C (UV-C) Işınları İle Dezenfeksiyon Yapan Ürünlerin İzinlendirilme Prosedürleri Hakkında Revizyon

Biyosidal Ürünler Ruhsatlandırma İş Akış Şeması, yeniden güncellenmiştir.

Yüzme Suyu Takip Sistemi Tanıtımı Yapıldı.

Acil Ruhsat Belgesi Alan Firmaların Dikkatine

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (AKA) İki Broşürü Daha Türkçe'ye Tercüme Edildi

Bakanlığımızca Ruhsatlandırılan Yer ve Yüzey Temizleyici Güncel Dezenfektanlar Listesi

Dezenfektan Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Dezenfektanlar Acil Ruhsatlandırma Prosedürü

Biyosidal Ürünler Acil Ruhsatlandırma işlemleri başlatılmıştır.

Su Güvenliği

ÇED

Kaplıcalar

Karbonmonoksit

Biyosidal
Ürünler

Mesul Müdürlük Eğitimi
E-Kitap

İl
Faaliyetleri

Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi

Merak Edilenler

İzinli Ambalajlı Sular Listesi

Kaplıca Peloid Talassoterapi Tesisleri

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler

Biyosidal Ürün Uygulama İzinli İşletmeler

Biyosidal Aktif Madde Listesi

Envanter Kaydı Yapılan Ürünler

İzinli Biyosidal Ürünler

Biyosidal Yardım Masası

Sağlığım

SHM

Aşı Portalı

Mevsimsel Grip

HSGM TV

Havanı Koru

Yukarı