Ultraviyole-C (UV-C) Işınları İle Dezenfeksiyon Yapan Ürünlerin İzinlendirilme Prosedürleri Hakkında 2. Revizyon

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat Güncellenmiştir.

Serbest Radikallerin Ruhsatlandırma Temel Gereklilikler Prosedürü

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ DUYURUSU

Klordioksit Ruhsatlandırma Temel Gereklilikler Prosedürü

Ozon İle Yapılacak Dezenfeksiyon Sistemlerinin Ruhsatlandırılma Prosedürü

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyaların Ruhsat Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Hakkında

Ultraviyole-C (UV-C) Işınları İle Dezenfeksiyon Yapan Ürünlerin İzinlendirilme Prosedürleri Hakkında Revizyon

Biyosidal Ürünler Ruhsatlandırma İş Akış Şeması, yeniden güncellenmiştir.

Su Güvenliği

ÇED

Kaplıcalar

Karbonmonoksit

Biyosidal
Ürünler

Mesul Müdürlük Eğitimi
E-Kitap

İl
Faaliyetleri

Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi

Merak Edilenler

İzinli Ambalajlı Sular Listesi

Kaplıca Peloid Talassoterapi Tesisleri

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler

Biyosidal Ürün Uygulama İzinli İşletmeler

Biyosidal Aktif Madde Listesi

Envanter Kaydı Yapılan Ürünler

İzinli Biyosidal Ürünler

Biyosidal Yardım Masası

Sağlığım

SHM

Aşı Portalı

Mevsimsel Grip

HSGM TV

Havanı Koru

Yukarı