Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte hazırlanan “Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 20.01.2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik hakkında iller arasında ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, uygulamada birliğin sağlanması, sahadan gelen soru ve taleplerin değerlendirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere, 08.03.2022 ve 09.03.2022 tarihlerinde saat 10.00’da online olarak bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi toplantıya 81 il sağlık müdürlüğünden; halk sağlığı başkanı, başkan yardımcıları, çalışan sağlığı birim sorumluları ve çalışan sağlığı birimlerinde görev yapan çalışanlarımız belirli tarih ve saatte katılım sağlamışlardır.