T. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kurumu, 19.11.2020 tarihinde resmen faaliyete geçerek Sağlık Bakanlığı eliyle İSG profesyonelleri yetiştirmeye başlamıştır.  

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kurumunun, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli eğitimlerinde eğitici ihtiyacını karşılamak üzere 28 Mart 2022 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında 40 saatlik "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir.

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kurumunun Kolej ek binada bulunan eğitim salonunda 4 eğitici ve Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen 14 katılımcı ile yürütülen eğitimin açılış ve kapanışı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami DUMAN ile Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Aslıhan KÜLEKÇİ UĞUR tarafından gerçekleştirilmiştir.