Tüm çalışanlarımızı meslek hastalıklarından korumak amacıyla hazırlanan “Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 20/01/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüm çalışanlarımızı meslek hastalıklarından korumak amacıyla;

  • İSG hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimlerinin ve tıbbi tetkik mekanlarının belirlenen standartlara uymasını,
  • İş sağlığı kapsamında yapılan tüm tetkiklerin uluslararası standartlarda yapılmasını,
  • İş yeri hekimlerinin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemini kullanarak E- Nabız sistemine veri aktarabilmesini,
  • Mükerrer tetkiklerin önlenmesini,
  • Yapılan tıbbi işlemlerin tüm hekimlerce görülmesini,
  • Gezici veya sabit tıbbi tetkik mekanlarının bilimsel kriterlere göre İl Sağlık Müdürlüklerince izinlendirilmesini,
  • Tıbbi tetkiklerin ilgili sağlık meslek mensuplarınca yapılmasını 

sağlayan “pdfÇalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 20/01/2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.