Görev Tanımı:

            İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim olarak tanımlanmaktadır.

 

 Faaliyetler:

            Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kampüsünde 25.09.2018 tarihinde E.327 Makam Olur’u ile kurulmuş olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB), 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri doğrultusunda çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini 2 işyeri hekimi, 2 iş güvenliği uzmanı ve 2 diğer sağlık personeli ile yürütmektedir.

            Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının sağlık gözetimi kapsamında “Sigara Bıraktırma Polikliniği” açılmış olup çalışmalarına devam etmektedir.

            Sağlık gözetimi bileşenlerinden olan bulaşıcı hastalıklara karşı koruma ve önlem almak amacıyla çalışanlarımıza yönelik olarak “ Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi” kapsamında; numune alınma işlemi triyajı başlatılmış olup muhtemel yakın temaslı veya temaslı olduğu düşünülen çalışanlarımızdan uygun görülenlerden numune alınarak pozitif vakaların zamanında tespit edilmesi sağlanmaktadır.  Aynı zamanda Genel Müdürlüğümüz çalışanları arasında testi pozitif çıkan çalışanlar telefonla aranarak filyasyon çalışması başlatılmış olup, çalışanlara yönelik rehberlik faaliyetleri devam etmektedir.

            Birimimizde Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının periyodik muayeneleri, birimlerin risk analizleri, işyeri ortam gözetimleri, acil durum eylem planı ve İSG eğitimlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mevsimsel grip aşısı, pnömoni aşısı, hepatit B aşısı ve Covid-19 aşısı uygulamaları yapılmaktadır. Meydana gelen iş kazalarının SGK’ya bildirimleri yapılmaktadır. Sonrasında da düzenleyici önleyici faaliyetler kapsamında risk analizleri yenilenmektedir.

            Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 64 kişiye (işçi sınıfı)  periyodik sağlık muayenesi yapılmış, kan örnekleri alınmış, sonuçları değerlendirilmiş ve gerekli görülen çalışanlarımıza koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Hepatit B aşısı yapılmıştır. Ayrıca tedavi ve sevk işlemleri de yapılmıştır.

            Yine koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mevsimsel grip aşısı ve pnömokok aşısı uygulanmıştır. Aşılama çalışmaları devam etmektedir.

            Her iki ayda bir İSG kurulu toplantısı yapılmakta olup, Kurulda alınan kararların izlemesi yapılmaktadır.

            İlgili mevzuat doğrultusunda ilk İSG eğitimini yüz yüze almış olan çalışanlarımızın bu yıl yapılması gereken eğitimlerinin pandemi nedeniyle Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden alabilmeleri için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Özellikle atölye çalışanlarına “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi” tekrar yüz yüze yapılmıştır.

            İSGB iş akış şeması için tıklayınız.