Görev Tanımı

a) Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Hedeflerinden Hedef 4.7'de Eylem 4.7.2 başlığında yer alan, hekim ve diğer sağlık personelinin koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve bu alanda çalışan sağlık personelinin niteliğini artırmak amacı ile eğitim programlarını gerçekleştirmek,

b) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticiliği belgesi için eğiticilerin eğitimi programını yapmak,

c) Çalışan sağlığı konuları ile ilgili gerektiğinde diğer eğitim programlarını planlamak ve yapmak,

d) Çalışan sağlığı konuları ile ilgili olarak gerektiğinde belge, kitap, broşür ve benzeri yayınlar hazırlamak.