Görev Tanımı

Mesleki risklerin tespiti, bu riskler sonucu gelişen mesleki maruziyetlerin erken saptanması, bildirilmesi, değerlendirilmesi, elde edilen verilerle koruma/önleme faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütülmesi ve sağlık hizmet sunucularına yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

Birimimiz eş zamanlı olarak meslek hastalığı tanıları için sağlık kurulu raporu düzenlemekle yetkilendirilmiş hastanelerden meslek hastalığı verilerini aylık olarak toplamakta, 1. basamak sağlık hizmet sunucularında mesleki riskler ve meslek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla farkındalık eğitimleri düzenlenmesini koordine etmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları kapsamında gerçekleşen ve bildirimleri SGK'ya yapılan iş kazaları verilerini 81 ilden "İş Kazası Aylık Değerlendirme Formu" aracılığı ile toplamaktadır.

Ülkemizde mesleki risklerden kaynaklanan mesleki maruziyetlerin erken tespit edilmesi amacıyla 1. ve 2. Basamak sağlık hizmet sunucularının kullandığı AHBS ve HBYS sistemlerine “mesleki maruziyet sorgulama ekranı” entegre edilmiştir, bu ekrandan elde edilen verilerin raporlandığı SİNA platformundan alınan istatistikler kullanılarak sürveyans çalışmaları sürdürülmektedir.