Görev Tanımı

1-Çalışanların, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunmaları için farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

2-Çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla, hareketli hayat tarzı kazandırılması, uygun diyet programları hazırlanması, stres yönetimi ve bağımlılıkla mücadele etme gibi konularda çalışmalar yapmak,

3-İşverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri konularında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla il sağlık müdürlüklerince yapılacak iş yeri ziyaretlerini koordine etmek,

4-İş yeri ziyaretleri verilerini toplayarak çalışan sağlığına katkı sunabilecek iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve yaygınlaştırmak.

     Dökümanlar

İşyeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar pdf

Çalışanlarda Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirme Eğitim Modülü pdf

Çalışanlarda Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirme Programında Kullanılan Formlarpdf

İş yerlerinde sağlığın geliştirilmesi ile ilgili broşüre ulaşmak için tıklayınız.

     Programlarımız

Çalışanlarda Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirme Programı

İşyeri Ziyaretleri 

Danışman Hemşire Eğitim Programı