Görev Tanımı

Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki gıda üretim ve perakende iş yerleri ile güzellik ve saç bakım merkezleri yanında, insani tüketim amaçlı suların üretimi ve dağıtımı işlerinin yapıldığı iş yerlerinde çalışanların almaları gereken hijyen eğitimleri için  “Hijyen Eğitimi Modülleri” hazırlanmaktadır. Diğer yandan, bu eğitimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Yönetmelik gereği oluşturulan komisyonun çalışmalarına katılım sağlanmaktadır.

Beyaz kod elektronik sisteminin birinci basamak sağlık kuruluşlarına ilişkin kısmı anlık olarak takip edilerek şiddet olaylarında mağdur çalışana gerekli desteğin verilmesi temin edilmektedir.

Beyaz kod verilerinin birinci basamağa ilişkin verilerinin istatistiki değerlendirmeleri yapılarak elde edilen verilerin sahada uygulanması sağlanarak tespit edilen olumsuzlukların düzeltilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi ve beyaz kod konusunda yapılabilecek eğitimler için çalışan ve halk eğitimlerinde kullanılabilecek eğitim malzemeleri tasarlanıp bastırılmakta ve dağıtılmaktadır.

 

Beyaz kod ile ilgili broşüre ulaşmak için tıklayınız...

Beyaz kod ile ilgili afişlere ulaşmak için tıklayınız...

Beyaz kod mevzuatı bilgilendirme sunumu için tıklayınız...

Beyaz kod iletişim sunumu için tıklayınız...

F15- Birinci Basamak Beyaz Kod Olay Bilgi Formu'nu indirmek için tıklayınız.

F16- Birinci Basamak Beyaz Kod Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Aylık Bildirim Formu'nu indirmek için tıklayınız.

F17- Birinci Basamak Beyaz Kod Eğitim Bildirim Formu'nu indirmek için tıklayınız.