CevreBaskanSelamiDuman 1 1970 Ordu doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1988 yılında Rize Sağlığı Meslek Lisesini, 1996 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünü, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimi Yüksek Lisans Programını bitirmiştir. Meslek hayatına 1988 yılında Sağlık Memuru olarak Rize’de başlamıştır.

1991-2000 yılları arasında Ankara Dr.M.Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Memuru, 2001-2005 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı ve Müfettişi, 2005-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müfettişi ve Başmüfettişi, 2012-2017 yılları arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2017-2018 yılları arasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,  2018-2019 yılları arasında Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

21.05.2019 tarihi itibariyle Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı görevini yürütmeklerdir.