İSGB Çalışmaları

COVID-19 Koronavirüs Acil Durum Eylem Planı

Meslek Hastalığı Farkındalık Eğitimi Sunumu Güncellendi

Periyodik Sağlık Muayeneleri Başlamıştır

Samsun’da Birim Sorumluları Toplantısı

2.Samsun İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu

Pnömokonyoz Bilim Danışma Kurulu Toplantısı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı'na İSG Eğitimi Verildi

İşyeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul Ve Esasları Kapsayan Talimat Yayınlanmıştır

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Başlamıştır

Çalışan Sağlığı İSG Modülü 

Meslek Hastalıkları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlıklı Çalışan

Proje AR-GE

Sağlığım

SHM

Aşı Portalı

Mevsimsel Grip

HSGM TV

Havanı Koru

Yukarı