ÇALIŞMANIN ADI

YAZARLAR

TARİH

SEKTÖR

TÜRÜ

BAĞLANTI

1

Türkiye’deki veteriner çalışanları arasında mesleki bruselloza ilişkin risk faktörleri Cross Mark

Kutlu M, Ergonul O, Sayin-Kutlu S,

Guven T, Ustun C, Alp-Cavus S, et al.

2014 

tıklayınız

2

Türkiye’de laboratuvardan edinilmiş bruselloz

Sayin-Kutlu S, Kutlu M, Ergonul O,

Akalin S, Guven T, Demiroglu YZ, Acicbe O, Akova

2012 tıklayınız

3

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiHastanesi 

Akan Z, Körpinar MA, Tulgar M.Akan Z,

Körpinar MA, Tulgar M. 

 2011 tıklayınız

4

Kas-iskelet sistemi bozuklukları rapor edildiğinde iş niteliğinin değerlendirmesinde hekimlerin kanaatleri

Chen Y, Agius R, McNamee R, Turner S,

Taylor S, Fulluck L, Lines S, Roberts C, Hussey L.  

2005 tıklayınız

5

Tayvan'da iş sağlığı hizmet ağı ve raporlama sisteminin etkisi

Chu PC, Fuh HR, Luo JC, Du CL, Chuang HY, Guo HR, Liu CS, Su CT, Tang FC, Chen CC, Yang HY, Guo YL. 

2013 tıklayınız

Çalışanlarda kas ve iskelet sistemi bozukluklarının önlenmesi: sınıflandırma ve sağlık sürveyansı – Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu’nun Kas ve İskelet Sistemi Bozuklukları Bilimsel Komitesi’nin beyanları 

Hagberg M, Violante FS, Bonfiglioli R,

Descatha A, Gold J, Evanoff B, Sluiter JK. 

 2012 pdf

7

Çek Cumhuriyeti  ve 22 Avrupa ülkesinde meslek hastalığı olarak bel ağrısı Laštovková, A., Nakládalová, M., Fenclová, Z., Urban, P., Gaďourek, P., Lebeda, T., Ehler, E., Ridzoň, P., Hlávková, J., Boriková, A., Kuijer, P. P. F. M., Bátora, I., Scholz-Odermatt, S.M., Moldovan, H., Godderis, L., Leijon, O., Campo, G., Vaněčková, M., Bonneterre, V., Stikova, E.J., Pelclová, D.    2015 tıklayınız

8

İran'da kadın halı dokumacılar arasında kas-iskelet bozuklukları 

Motamedzade M, Moghimbeigi A. 2012 tıklayınız

9

Kömür Madencilerinde Üst Ekstremite Bozuklukları Kömür Madencilerinde Üst Ekstremite Tendiniti ve Tuzak (entrapment) Nöropati

Özdolap S, Emre U, Karamercan A,

Sarikaya S, Köktürk F. 

2013 tıklayınız

10

İş organizasyonu ile ilgili karpal tünel sendromu için risk faktörleri: büyük bir çalışma popülasyonunda prospektif bir sürveyans çalışması 

Petit, A., Ha, C., Bodin, J., Rigouin,

P., Descatha, A., Brunet, R., et al. 

2015 Ergonomi tıklayınız

11

Türkiye’de Mühimmat Fabrikası Çalışanları Arasında Görülen Kas İskelet Sistemi Bozuklukları Belirtileri 

Pinar T, Cakmak ZA, Saygun M,

Akdur R, Ulu N, Keles I, Saylam HS.

2013 MKE Kas İskelet Sistemi Hastalıkları tıklayınız

12

Türkiyede tekstil sektörü çalışanlarında iş kazalarına bağlı yaralanmalar

Serinken M, Türkçüer I, Dağlı B,

Karcıoğlu O, Zencir M, Uyanık E.

2012 Tekstil

Kesici Delici Alet yaralanmaları

tıklayınız

13

BK tarım sektöründe tıbbi olarak bildirilmiş işle ilgili sağlık bozuklukları 

Stocks SJ, Turner S, Carder M,

Hussey L, McNamee R, Agius RM

2010 Tarım tıklayınız

14

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Akan A, Toyran M, Erkoçoğlu M,

Kaya A, Kocabaş CN. 

2012 Kontakt Dermatit pdf

15

Tayvan'da iş sağlığı hizmet ağı ve raporlama sisteminin etkisi

Chu PC, Fuh HR, Luo JC, Du CL,

Chuang HY, Guo HR, Liu CS, Su CT, Tang FC,

Chen CC, Yang HY, Guo YL. 

2013 Meslek Hastalığı tıklayınız

16

Kontakt dermatitli diş sağlığı personelinin yama (patch) testi sonuçları 

Kocak O, Gul U. 2014 Diş Hekimleri Kontakt Dermatit tıklayınız

17

 Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi görülme sıklığı,İzmir,(Türkiye) 

Köse S, Mandiracioğlu A, Tatar B, Gül S, Erdem M. 2014 Sağlık Çalışanları Lateks Alerjisi pdf

18

1996 ve 2011 Yılları arası THOR (Sağlık ve Meslek Araştırma Sistemi) ağına bildirilmiş güzellik uzmanlarında görülen meslek dermatiti ve astımı vakaları 

Kwok C, Money A, Carder M, Turner S,

Agius R, Orton D, Wilkinson M. 

2014 Güzellik Uzmanı Mesleki Astım ve Kontakt Dermatit tıklayınız

19

Türkiye Ulusal Mezotelyoma Sürveyans Programı ve Asbest Kontrolü 

Metintas M, Batirel HF, Abakay A, Zamani A. Mezotelyoma-Asbest pdf

20

İşle ilgili sağlık sorunları: İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Büyük Britanya 2005–2012 

Money A, Carder M, Noone P,

Bourke J, Hayes J, Turner S, Agius R. 

2015 pdf

21

Meslek hastalıkları sürveyans sistemi tarafınca toplanan bilgilerin faydaları 

Money A, Carder M, Hussey L, Agius RM. 2015 işle ilgili sağlık bozuklukları  pdf

22

Avrupa Birliği’nin çimentodaki kromat maruziyetini azaltmak hakkındaki mevzuatı BK’da kromata atfedilen alerjik kontakt dermatit insıdansını azaltmakta etkili oldu mu?

Stocks SJ, McNamee R,

Turner S, Carder M, Agius RM. 

2012 İnşaat Kontakt Dermatit tıklayınız

23

Avrupa ülkelerinde 2000 ila 2012 arasında mesleki astım, kontakt dermatit, gürültüye bağlı işitme kaybı, karpal tünel sendromu ve üst ekstremite kas iskelet bozuklukları insidansı trendleri Stocks SJ, McNamee R, van der Molen HF, Paris C, Urban P, Campo G, Sauni R, Martínez Jarreta B, Valenty M, Godderis L, Miedinger D, Jacquetin P, Gravseth HM, Bonneterre V, Telle-Lamberton M, Bensefa-Colas L, Faye S, Mylle G, Wannag A, Samant Y, Pal T, Scholz-Odermatt S, et al.  2015 AB Ülkeleri mesleki astım, kontakt dermatit, gürültüye bağlı işitme kaybı, karpal tünel sendromu ve üst ekstremite kas iskelet bozuklukları  tıklayınız

24 

DNA Komet Analizi ile tespit edilen Türk Asfalt işçilerinde Lenfosit DNA hasarı 

Bacaksiz A, Kayaalti Z, Soylemez E,

Tutkun E, Soylemezoglu T.

2014 Asfalt İşçileri Lenfosit DNA Hasarı tıklayınız

25

Abamectin maruziyetinin sperm matüritesinde azalmaya işaret eden semen parametreleri üzerine etkileri; Antalya’da çiftçiler üzerinde yapılan bir çalışma (Türkiye) 

Celik-Ozenci C, Tasatargil A, Tekcan M,

Sati L, Gungor E, Isbir M,

Usta MF, Akar ME, Erler F. 

2012 Çiftçi Abamectin maruziyeti pdf

26

Türkiye Gelibolu yarımadasındaki çiftçiler arasında böcek ilacı kullanımı ve güvenlik uygulamalarının değerlendirilmesi 

Cevizci S, Babaoglu UT, Bakar C.  2015 Çiftçi Pestisid kullanımı tıklayınız

27

Salgın Hastalıklar, Sürveyans ve Diğer Alanlardaki Mesleki Maruziyet hakkında Finlandiya Bilgi Sisteminin (FINJEM) Kullanılması 

Kauppinen T, Uuksulainen S,

Saalo A, Mäkinen I, Pukkala E. 

2014 Finlandiya Salgın Hastalıklar pdf

28

Risk yönetiminde tıbbi sürveyansın rolü 

Nasterlack M.  2011 Tıbbi Surveyans tıklayınız

29

Sigara içimi ve mesleki maruziyetin akciğer işlevi üstündeki birleşik etkileri

Attarchi, M., Dehghan, F., Afrasyabi, M.,

Sadeghi, Z., & Mohammadi, S. 

2013 Solunum Sistemi Hastalıkları tıklayınız

30

İşten kaynaklanan astımın yönetimine ilişkin kılavuzlar: daha kapsamlı bir perspektif

Baur, X., Aasen, T. B., Sherwood Burge,

P., Heederik, D., Henneberger, P. K., Maestrellie, P., et al. 

2012 Astım Yönetimi pdf

31

 Temizlik işçilerinde astım ve rinit: epimiyolojik çalışmaların sistematik bir değerlendirmesi 

Folletti I, Zock, J, Moscato, G, Siracusa A.  2014 Temizlik İşçileri Astım -Rinit tıklayınız

32

Gelişmekte olan ülkelerde mesleki solunum sastalıklarına yönelik sürveyans Antao VC, Pinheiro GA.  2015  Mesleki Solunum Hastalıkları tıklayınız

33

 Pamuk tekstil işçilerinde longitudinal solunum fonksiyon kaybı: 5 yıllık bir takip çalışması

Kahraman H, Sucakli MH, Kilic T,

Celik M, Koksal N, Ekerbicer HC. 

2013 Tekstil Mesleki Solunum Hastalıkları pdf

34

İşle ilgili solunum yolları hastalıklarının sağlık sürveyansı 

Lewis L, Fishwick D. 2013 Mesleki Solunum Hastalıkları pdf

35

Maruz kalmaya bağlı hastalıklarda hastanın değerlendirilmesi: iş ve çevre öyküsü Papali A, Hines SE.  2015 Mesleki Maruziyet tıklayınız

36

Fransa'da işle ilgili astım:2001-2009 dönemi için yakın trendler Paris C, Ngatchou-Wandji J, Luc A, McNamee R, Bensefa-Colas L, Larabi L, Telle-Lamberton M, Herin F, Bergeret A, Bonneterre V, Brochard P, Choudat D, Dupas D, Garnier R, Pairon JC, Agius RM, Ameille J; Members of the RNV3P 2012 Fransa İş İle İlgili Astım tıklayınız

37

Oluşan mesleki ve çevresel solunum hastalıkları için tıbbi sürveyans Weissman DN.  2014 Solunum Sistemi Hastalıkları tıklayınız

38

Eski kot taşlamacılarında kaçınılmaz olarak silikozun ortaya çıkması 

Akgun M, Araz O, Ucar, EY,

Karaman A, Alper F, Gorguner M, Kreiss K.

2015 Kot Taşlama Silikozis pdf

39

Kot taşlamacılığı ve silikozis hastalığının geçmişi ile ilgili kısa bilgi 

Akgun M. 2016 Kot Taşlama Silikozis tıklayınız

40

Avrupa Birliği'nde iş sağlığı ve güvenliği

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Aydin, F. 2014 pdf

41 

Meslek hastalıkları

Bilir N. 2011 pdf

42

Bonita - Temel epidemiyoloji

Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom 2006 pdf

43

Modernet ülkelerinde mesleki hastalık sürveyans sistemleri üzerine bir inceleme

Carder M, Bensefa-Colas L, Mattioli S, Noone P,

Stikova E, Valenty M, Telle-Lamberton M. 

2015 Modernet Mesleki Hastalık pdf

44

Türkiye iş sağlığı ve güvenliği sistemi’nin gizli sorunu: meslek hastalıkları 

Ceylan H. 2014 Mesleki Hastalık tıklayınız

45

Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenilir bilgiye nasıl ulaşılır? 

van Dijk F, Caraballo-Arias Y. 2016 pdf

46

Mesleki el yaralanmaları için risk faktörleri: Araç ile Parmak araski ilişki 

DavasAksan A, Durusoy R, Bal E,

Kayalar M, Ada S, Tanik FA

2012 Mesleki yaralanmalar pdf

47

Türkiye’de sağlık hizmetlerine yönelik bilgi teknolojisi altyapıları

Dogac A, Yuksel M, Ertürkmen GL, Kabak Y, Namli T,  Yıldız MH, Ay Y, 

Ceyhan B, Hülür U, Öztürk H, Atbakan E.

2014 TR Alt Yapı Teknoloji tıklayınız

48

Hangi türde el yaralanmalarının ampütasyonla sonuçlanma ihtimali daha yüksektir? 

Durusoy R, Davas A,

Kayalar M, Bal E, Aksu F, Ada S.

2011 Mesleki yaralanmalar tıklayınız

49

İşle ilgili hastalıkları değerlendirmek için öz bildirimin geçerliliği üzerine inceleme 

Lenderink AF, Zoer I, van der Molen HF,

Spreeuwers D, Frings-Dresen MH, van Dijk  FJ. 

2012 Bildirim pdf

50

Türk endüstri ilişkilerinde İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun değerlendirilmesi 

Erdogan E, Ozdemir MC. 2013 pdf

51

Komisyon Meslek hastalıkları Avrupa çizelgesine ilişkin 19 Eylül 2003 tarihli Komisyon tavsiyesi (C(2003) 3297) sayılı belge kapsamında bildirilmiştir) (AEA ile ilişkili metin) 

EU. KOMİSYON  2003 pdf

52

Mesleki hastalıklar ile ilgili bilgilendirme notları: teşhis için bir kılavuz 

European Commission. 2009 pdf

53

Halk sagligi surveyans arac kiti 

Garcia-Abreu A, Halperin W, Danel I. 2002 pdf

54

Engelleme Hiyerarşisinde Sürveyansın Rolü 

Halperin WE. 1996 tıklayınız

55

Sürveyansın Gelişimi 

Halperin WE. 2013 tıklayınız

56

 İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastaların Türkiye'de iş sağlığı sistemi ile ilgili görüşlerine ilişkin anket 

Hot I, Karlikaya E, Erdogan MS. 2011 Anket pdf

57

Büyük Britanya’daki farklı kaynaklardan elde edilen işle ilgili sağlık sorunlarına ilişkin verilerin karşılaştırması 

Hussey L, Carder M, Money A,

Turner S, Agius R. 

2013 Araştırma pdf

58

İşyeri hekimleri ve genel pratisyen hekimleri tarafından işten kaynaklı sağlık rahatsızlıklarının raporlamasının karşılaştırılması 

Hussey L, Turner S, Thorley K,

McNamee R, Agius R

2010 Araştırma pdf

59

Ulusal Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildirim Sistemi 

ILO. 2013 tıklayınız

60

İşyeri hekimleri ve genel pratisyenler tarafından rapor edilen işyerinde yaralanma verileri 

Jabbour R, Turner S,

Hussey L, Page F, Agius R.

2015 Yaralanmalar pdf

61

Temel bakım hizmetleri ünitesi (PCU) sağlık personeli arasında meslek hastalıkları sürveyansı katılımcı kapasitesinin oluşturulması 

Kaewboonchoo O, Silpasuwan P,

Jirapongsuwan A, Rawiworrakul T, Hansing S.

2011 Sağlık Çalışanları tıklayınız

62

Türkiye Hatay İlinde Tarım Traktörü Vakaları ve Traktör Güvenlik Sorunlarına ilişkin Operatörlerin Farkındalık Seviyelerinin Değerlendirilmesi 

Keskin SG, Keskin M, Soysal Y. 2012 Tarım Güvenlik tıklayınız

63

İşyerinde Isı Kaynaklı Hastalıkların Önlenmesi 

Lindsley M, Cadorette M. 2015 İşyerleri Termal Konfor tıklayınız

64 

Kömür Madencilerinde Üst Ekstremite Bozuklukları Kömür Madencilerinde Üst Ekstremite Tendiniti ve Tuzak (entrapment) Nöropati

Özdolap S, Emre U, Karamercan A,

Sarikaya S, Köktürk F. 

2013 Kömür Madenleri Kas İskelet Sistemi Hastalıkları tıklayınız

65

Türkiye'de Egeli küçük ölçekli balıkçıların iş sağlığı 

Percin F, Akyol O, Davas A, Saygi H.  2012 Balıkçılar İş Sağlığı pdf

66 

B.D. (Birleşik Devletler) Madenciliğinde Hastalık ve Sağlık Bozuklukları, 1983-2001 

Scott DF, Grayson RL, Metz EA. B.D. 2004 Maden pdf

67

Türkiye'nin batısında gerçekleşen işle ilgili göz yaralanmalarının sebepleri ve özellikleri 

Serinken M, Turkcuer I, Cetin EN, Yilmaz A,

Elicabuk H, Karcioglu O.

2013 Göz Yaralanmaları pdf

68

Yoğun bakım ünitesi hemşirelerinde görülen kas-iskelet semptomlarına zemin hazırlayan faktör 

Sezgin D, Esin MN 2015 Yoğun Bakım Üniteleri Kas İskelet Sistemi Hastalıkları tıklayınız

69 

Mevsimsel Göçebe Tarım İşçileri için Mobil Birincil Sağlık Hizmetleri Uygulaması hakkında Operasyonel bir Çalışma, Türkiye

Simsek Z, Koruk I, Doni NY.  2012 Tarım tıklayınız

70

Bir eğitim programının meslek hastalığı raporlaması üzerindeki etkinliği 

Smits PB, de Boer AG, Kuijer PP, Braam I,

Spreeuwers D, Lenderink AF, Verbeek JH, van Dijk FJ. 

 2008 Eğitim pdf

71

Altı AB ülkesinde meslek hastalığı sürveyansının değerlendirilmesi 

Spreeuwers D, de Boer AG,

Verbeek JH, van Dijk FJ. 

2010 AB Ülkeleri Meslek Hastalığı pdf

72

Meslek Hastalıklarının Sentinel Sürveyansı: Bir Kalite İyileştirme Projesi 

Spreeuwers D, de Boer AG, Verbeek JH, de Wilde NS,

Braam I, Willemse Y, Pal TM, van Dijk FJ.

2008 tıklayınız

73

Meslek Hastalıklarına İlişkin Ulusal Kayıtların Özellikleri: Bir denetleme aracının (ODIT) 

Spreeuwers D, de Boer AG,

Verbeek JH, van Dijk FJ.

 2009 pdf

74

Meslek hastalıklarının teşhisi ve bildirilmesi: bir nitelik geliştirme çalışmasıdır. 

Spreeuwers D, de Boer AG,

Verbeek JH, van Beurden MM, van Dijk FJ.

2008 pdf

75

Tükenmişlik üstünde karşılıklılık yokluğu, yönetici desteği, iş yükü ve iş-aile çatışmasının rolü: Doktorlardan kanıt 

Tayfur O, Arslan M. 2013 Tükenmişlik tıklayınız

76

Türkiye'deki altı üniversite hastanesinde hemşirelerin yaşadığı şiddet 

Ünsal Atan S, Baysan Arabaci L,

Sirin A, Isler A, Donmez S, Unsal Guler M, Oflaz U,

2013 Hemşireler Şiddet tıklayınız

77

Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 

Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. 2006 pdf

78

van der Bij - Expected number of - 2016

Sjoukje Van der Bij, Roel C H Vermeulen, 

Lützen Portengen, Karel G M Moons, Hendrik Koffijberg. 

2016 tıklayınız

79 

Hollanda’da ekonomik sektörlerde meslek hastalıklarının yıllık insidansı

van der Molen HF, Kuijer PP, Smits PB, Schop A, Moeijes F,

Spreeuwers D, Frings-Dresen MH. 

2012 Ekonomi MH İnsidans tıklayınız

80

Holland İnşaat Sektöründe Meslek Hastalıklarının Görülme Sıklığı, 2010-2014 

van der Molen HF, de Vries SC,

 Stocks SJ, Warning J,  Frings-Dresen MHW.

2016 İnşaat MH Görülme Sıklığı tıklayınız

81 

Tıbbi tarama ve Sürveyansın faydaları nelerdir?

Wilken D, Baur X, Barbinova L,

Preisser A, Meijer E, Rooyackers J, Heederik D.

2012 pdf

82

Türkiye, İstanbul’da Mesane Kanseri Etyolojisi Üzerine Bir Vaka-Kontrol Araştırması

Yaris F, Dikici MF, Sabuncu HH, Yaris E. 2006 pdf

83

Prevention of Occupational Diseases in Turkey: Deriving Lessons From Journey of Surveillance Seyhan Şen, Gülşen Barlas, Selçuk Yakıştıran, İlknur G.Derin, Berna A.Şerifi, Ahmet Özlü, Lutgart Braeckman, Gertvan der Laan, Frankvan Dijk
2019      tıklayınız

84

The Mersin Greenhouse Workers Study. Surveillance of Work-related Skin, Respiratory, and Musculoskeletal Diseases Aydın Nuraydın, Özgür Bilek, Ali Koray Kenziman, Mehmet Ali Korkusuz, Ali İhsan Atagün, Nezaket Özpolat Çakar, Naci Özer, Serdar Deniz, Mustafa Kemal Başaralı,  Ahmet Özlu, Abdulsamet Sandal, Gert van der Laan, Ali Naci Yıldız 2018      tıklayınız