Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ICD-10 tanı kodları listesi 07.11.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 

Güncel BZBH tanı kodları listesine xlsxburadan ulaşabilirsiniz.


Hali hazırda kullanılmakta olan BZBH tanı kodları listesinde 07.11.2021 tarihinde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 

BZBH Tanı Kodları Listesi Değişenler Tablosu
(23.01.2020 / 19.11.2021)

HASTALIK ADI

ICD-10 
TANI KODU

TANI ADI

DURUM

Hepatit B

B18

Kronik Viral Hepatit

eklendi

Hepatit B

B18.0

Kronik Viral Hepatit-B, delta ajanlı

eklendi

Hepatit B

B18.1

Kronik Viral Hepatit-B, delta ajansız

eklendi

Hepatit B

B18.9

Kronik Viral Hepatit, tanımlanmamış

eklendi

Hepatit C

B17.1

Akut Hepatit C

eklendi

Hepatit C

B18.2

Kronik Viral Hepatit C

eklendi

Epidemik Tifüs

A75.2

Tifüs, Rickettsia typhi’ye bağlı

çıkarıldı

Epidemik Tifüs

A75.3

Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi’ye bağlı

çıkarıldı

Epidemik Tifüs

A75.9

Tifüs, tanımlanmamış

çıkarıldı

Kuduz 

A82.0

Orman kuduzu

çıkarıldı

Kuduz 

A82.1

Kent kuduzu

çıkarıldı

Kuduz riskli temas

W54

Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme

çıkarıldı

Kuduz riskli temas

Z20.3

Kuduza temas ve maruz kalma

çıkarıldı

Kuduz riskli temas

Z24.2

Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı

çıkarıldı

 

Güncel BZBH tanı kodları listesine SKRS web sayfasından da ulaşılabilmektedir. Bunun için;

  1. https://skrs.saglik.gov.tr/adresine giriş yapılır,
  2. “ICD10MSVS İLİŞKİSİ” tablosu seçilir.
  3. Kod listesi kısmında “MSVS Kodu” ya da “MSVS Adı” parametrelerinden biri seçilerek arama yaptırılır.
    1. MSVS kodu seçilmiş ise aranan değer kısmına “68” girilir,
    2. MSVS adı seçilmiş ise aranan değer kısmına “BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM” girilir.
  4. Sorgu sonucunda aktif/pasif tüm BZBH tanı kodları listelenir. Aktif durumdaki tanı kodları hali hazırda bulaşıcı hastalık bildirim ekranının açılmasına sebep olan ICD-10 tanı kodlarıdır.

Tüm bulaşıcı hastalık birim çalışanları ve hastane sürveyans sorumlularına duyurulur.