Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ICD-10 tanı kodları listesinde 07.11.2021 tarihinde yapılan güncelleme ile eklenmiş olan Kronik Hepatit tanı kodları teknik gereklilikler nedeniyle listeden çıkarılmıştır.

Yapılan düzenleme sonrasında Kronik Hepatit ICD kodları (B18 - B18.0 - B18.1 - B18.2 - B18.9) ile tanı alan vakalar için Bulaşıcı Hastalık Bildirim Ekranı aracılığı ile bildirim yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Kronik Hepatit tanısı alan vakalara ait bilgiler, E-Nabız’daki muayene paketlerinden otomatik olarak çekilerek İZCİ’ye aktarılmaktadır.

Bu düzenleme İZCİ’deki saha süreçlerini ve raporlamalarını hiçbir şekilde etkilememektedir.

Güncel BZBH tanı kodları listesine xlsxburadan ulaşabilirsiniz. 

BZBH tanı kodları listesinde 25.02.2022 tarihinde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

HASTALIK ADI

ICD-10 
TANI KODU

TANI ADI

DURUM

Hepatit B

B18

Kronik Viral Hepatit

çıkarıldı

Hepatit B

B18.0

Kronik Viral Hepatit-B, delta ajanlı

çıkarıldı

Hepatit B

B18.1

Kronik Viral Hepatit-B, delta ajansız

çıkarıldı

Hepatit B

B18.9

Kronik Viral Hepatit, tanımlanmamış

çıkarıldı

Hepatit C

B18.2

Kronik Viral Hepatit C

çıkarıldı