Değerli Kullanıcılarımız; 5 Mayıs 2022 Dünya El Hijyeni Günü'nün bu yılki teması, bir kurumun hasta bakımında güvenlik ve kalite kültürüne (iklimine) odaklanıyor. Sağlık kurumlarında temiz ellere öncelik vermek için, hasta ve yakınlarından yöneticilere kadar her seviyedeki insanın, el hijyenine uyum davranışı ve tutumu kazanmada kilit oyuncular olarak hareket etmesi gerekir. Bu ise hayat kurtarmak için el hijyeni ve enfeksiyon kontrolünün önemine inanmak ile başarılabilir. Diğer bir ifade ile, her seviyedeki sağlık çalışanı ve sağlık kurulumlarına erişim sağlayan herkesin el hijyeni için birleşmesi gerekmektedir. Her yerde yüksek kaliteli daha güvenli bakım için el hijyeni konusunda birleşin, konuşun ve birlikte çalışın.

2022 Kampanyasının ayrıntıları
Kampanya teması: El hijyenine ve enfeksiyon önleme ve kontrolüne değer veren bir sağlık hizmeti: "kalite ve güvenlik iklimi veya kültürü".
Slogan: Güvenlik için birleşin: ellerinizi temizleyin!
Kampanya hedefleri: Her seviyeden insanın birlikte çalışarak, birbirini etkileyerek, temiz eller aracılığıyla güvenlik ve kalite kültürünü desteklemesini sağlamak.
Bu kapsamda Ulusal SHİE Birimince hazırlanan materyallere https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/shie/shie-liste/shie-afis-ve-brosurler.html linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

Resmi Yazı için pdftıklayınız

Resmi yazı eki için pdftıklayınız