Hastane enfeksiyonları genellikle enfeksiyon dışında bir nedenle hastaneye yatan bir hastada hastaneye yatışından 48-72 saat sonra gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. İnvaziv işlemlerin artması, geniş kapsamlı cerrahi tedavilerin uygulanması ve immünsüpresif veya immünmodülatör ilaç uygulamaları gibi modern tıp uygulamalarındaki gelişmeler hastane enfeksiyonları için daha yüksek risk oluşturmaktadır.

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde en etkili uygulamalardan biri ‘El Hijyeni”ne maksimum özen göstermektir. Bu konuya yönelik olarak hizmet içi eğitimler verilmekte, sağlık personelinin farkındalığını artırmaya çalışılmaktadır. Ayrıca özellikli bölümlerde hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin el hijyenine uyumları izlenmekte,  veriler sisteme kayıt edilmekte ve kanıta dayalı politikalar geliştirmek üzere analizleri yapılmaktadır.

Tüm bu çalışmaların güçlendirilmesi, uluslararası standartlarla uyumun sürdürülmesi amacıyla DSÖ Türkiye Temsilciliği ile Bakanlığımız arasında 4 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Sağlık Hizmeti Kaynaklı Enfeksiyonların Önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin sözleşme imzalanmıştır.


El Hijyeni Afiş için pdftıklayınız

El Hijyeni Afiş Ölçüleri için docxTıklayınız