Görev Tanımı:

 • Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirimine yönelik mevzuatı geliştirmek,
 • Daire Başkanlığı’nın takip ettiği hastalıklara ilişkin salgın ve vaka artışlarının önlenmesi, koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için mevzuat oluşturmak ve mevcut mevzuatların geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili kişiler ve kurumlar ile yürütmek,
 • Yeni ortaya çıkan hastalık ve durumlara yönelik mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle yürütmek,
 • Bulaşıcı hastalık vaka tanımlarının AB ve DSÖ standartlarına uygun olarak güncellenmesi için paydaş kurum ve birimlerle koordinasyon sağlayarak gerekli komisyonları kurmak ve güncelleme çalışmalarını yapmak,
 • Bulaşıcı Hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemleri ile ilgili sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması ve yürütülmesini, eğitim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak, bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildiriminde kullanılan elektronik sistemler ve mevzuata yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek,
 • Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemleri Standart Tanı-Sürveyans ve Laboratuvar Rehberinin güncelliğini sağlamak,
 • Bulaşıcı hastalık bildirimine yönelik engelleri tespit ederek sorunları gidermek,
 • Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildiriminde kullanılan elektronik sistemleri geliştirmek, mevcut sistemleri gelişen teknolojiye uygun olarak güncellemek, sürekli işlerliğini sağlamak,
 • Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak,
 • HSGM ile yerel sağlık otoriteleri arasında sürekli iletişim sağlamak,
 • Daire Başkanı tarafından verilen Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklerinin yerine getirilebilmesi için, Kalite Yönetim Birimi Sorumluları ile işbirliği içinde olmak ve KYS’ de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek.