Görev Tanımı:

  • Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan birimlere ait fiziki evrakların dağıtımının yapılmasını sağlamak,
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrakların ilgili birimlere havalesinin yapılmasını sağlamak,
  • EBYS üzerinden ve fiziki olarak dağıtımı yapılan evrakların takibinin yapılmasını sağlamak,
  • EBYS’ deki evrakların ve fiziki evrakların dosyalama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • HSGM ile yerel sağlık otoriteleri arasında sürekli iletişim sağlamak,
  • Daire Başkanı tarafından verilen Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklerinin yerine getirilebilmesi için, Kalite Yönetim Birimi Sorumluları ile işbirliği içinde olmak ve KYS’ de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek.

 

 

SEKRETERYA:  0312 565 53 67

BÜRO: 0312 565 62 81