Türkiye Sağlık Hizmeti İle İlişkili Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Programı

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi

Viral Hepatitler Eğitimci Rehberi Yayınlandı

1 Aralık 2019 Dünya HIV/AIDS Günü Toplantısı

Pandemik İnfluenza İl Hazırlık Ve Faaliyet Planları Değerlendirme Toplantısı

Hastane Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu Toplandı

HIV/AIDS İle Mücadelede 2019-2024 Yol Haritası Oluşturuldu

Hac ve Umre’de Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı

Ulusal Pandemi Hazırlık Planı

Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı olarak bulaşıcı hastalıklar konusunda halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, sağlık personeli eğitimlerini yürütmek sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlara yönelik sürveyans çalışmasını yürütmek, bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek, .

COVID-19

Coronaviruslar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsler...

Grip

Gripten korunmanın en önemli yollarından biri de kişisel...

Kuş Gribi

insanlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden...

Mers-Cov

MERS-CoV ; ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan ve...

Gonore

Etkeni Neisseria gonorrhoeae olup özellikle üreme sisteminin...

HIV- AIDS

Türkçe’de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan bir...

Klamidya

“Chlamydia trachomatis” adı verilen bakterinin sorumlu olduğu cinsel...

Sifiliz

Doğru tedavi edilmediği takdirde uzun dönemde çok ciddi...

Akut Barsak Enfeksiyonu
Basili Dizanteri
Botilismus
Norovirüs
Rota Virüs
Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar
Hepatit C
Hepatit E
El Ayak Ağız Hastalığı
Lejyoner Hastalığı
Lepra
Menenjit
Salmonella
Kolera

Sağlığım

İZCİ

SHM

HSGM TV

Havanı Koru

Yukarı