Ülkemizde HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer almakta olup 1985 yılındaki ilk vaka bildiriminden bu yana sürveyansı yürütülmektedir. Bireylerin ayırımcılık ve damgalanmaya uğramalarına engel olmak için HIV enfeksiyonunun bildiriminde hastaların güvenliği ve kişi haklarına zarar verilmemesi esastır. Bu nedenle HIV/AIDS sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvuran, tedavi ve testlerini yaptıran hastalarımızın veya yeni tespit edilen HIV pozitif kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler kodlanarak bildirilmekte olup kişilerin ad, soyad ve T.C. Kimlik numarası bilgileri alınmamaktadır.

Vakaların bildirimleri doğrulama tarihi üzerinden değerlendirilmektedir. Vaka sayıları doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle bu yıl içinde bir önceki yılda doğrulama testi yapılan vakaların bildirimleri yapılabilmektedir. Bu durumda yıllık vaka sayıları değişebilmektedir. Aşağıda yer alan tablolardaki veriler ve hesaplamalar 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde HIV/AIDS pozitif bireyler sosyal damgalanma ve ayrımcılığa uğrama endişesi ile özellikle küçük illerde tanı ve tedavi hizmetleri almaktan kaçınmaktadırlar. Büyük illerde başvurdukları hastanelerde ise beyan ettikleri adres ile ikamet adresleri uyuşmamaktadır. Bu yüzden enfeksiyona yönelik coğrafi bölge ya da il dağılımı verileri gerçeği yansıtmayabilmekte olup ülke verileri üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Ülkemizde 1985 yılından 15 Kasım 2021 tarihine kadar doğrulaması testi pozitif tespit edilerekbildirimi yapılan 29,284 HIV(+) kişi ve 2052 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların % 81,2’si erkek, % 18,8’i kadın olup % 16’sı yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 25-29 ve 30-34 yaş grubudur. Bulaş yoluna göre dağılımına bakıldığında, vakaların % 46,1’inin cinsel yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu vakaların % 68,6’sının bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu bilinmektedir. Ayrıca, vakaların %1’inin bulaşma yolu damar içi madde kullanımı olup % 52,57’sinin bulaş yolu bilinmemektedir.

01 Ocak – 15 Kasım 2021 tarihlerinde ise 2021 HIV (+) kişi ve 53 AIDS vakası  olmak üzere toplam 2074 vaka doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilmiştir. Bildirimi yapılan vakaların % 84,08’i erkek, % 15,91’i ise kadındır. Vakaların % 17,79’u yabancı uyrukludur. 2021 yılında bildirimi yapılan vakalardan 25-29  yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda bildirilmiştir. Yıllar itibarıyla hastalık trendinde artış izlenmektedir. 2014 yılında HIV pozitif kişi sayısı 1917 iken, 2021 yılında HIV pozitif kişi sayısı 2021 olmuştur. 

Bu kapsamda hazırlanan ayrıntılı tablolar aşağıda yer almaktadır.

 

HIV / AIDS TOPLAM VAKA VE ÖLÜM SAYILARININ SON 5 YIL DAĞILIMI

YILLAR

HIV

AIDS

TOPLAM

ÖLÜM

2017

3146

126

3272

32

2018

3825

130

3955

31

2019

4015

134

4149

39

2020

2797

68

2865

37

2021

2021

53

2074

25

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

         

AIDS VAKALARININ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
 (1985 – 15 Kasım 2021)

YAŞ GRUBU

ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

0

4

4

1-4

4

8

12

5-9

7

6

13

10-14

5

2

7

15-19

11

3

14

20-24

72

19

91

25-29

168

28

196

30-34

273

61

334

35-39

266

63

329

40-44

219

32

251

45-49

209

37

246

50-54

168

32

200

55-59

125

24

149

60-64

62

18

80

65 üstü

80

11

91

Bilinmeyen

30

5

35

TOPLAM

1699

353

2052

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

         

AIDS VAKALARININ UYRUGA GÖRE DAĞILIMI 
(1985 – 15 Kasım 2021)

UYRUK

AIDS TOPLAM VAKA

YÜZDE

T.C VATANDAŞI

1772

86,35

YABANCI UYRUKLU

276

13,45

UYRUĞU BİLİNMEYEN

4

0,19

TOPLAM

2052

100

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

         

HIV VAKALARININ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI  
(1985 – 15 Kasım 2021)

YAŞ GRUBU

ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

68

43

111

1-4

38

32

70

5-9

22

12

34

10-14

21

13

34

15-19

611

153

764

20-24

3239

650

3889

25-29

4347

980

5327

30-34

3921

989

4910

35-39

3338

833

4171

40-44

2348

601

2949

45-49

1983

416

2399

50-54

1501

299

1800

55-59

989

232

1221

60-64

593

115

708

65 üstü

604

122

726

Bilinmeyen

116

55

171

TOPLAM

23739

5545

29284

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

         

HIV VAKALARININ UYRUĞA GÖRE DAĞILIMI 
(1985 – 15 Kasım 2021)

UYRUK

HIV TOPLAM VAKA

YÜZDE

T.C VATANDAŞI

24414

83,37

YABANCI UYRUKLU

4740

16,19

UYRUĞU BİLİNMEYEN

130

0,44

TOPLAM

29284

100

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

         
         

HIV / AIDS VAKALARININ OLASI BULAŞ YOLLARINA GÖRE DAĞILIMI 
(1985 – 15 Kasım 2021)

OLASI BULAŞ YOLU

TOPLAM VAKA

YÜZDE

HOMOSEKSÜEL / BİSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ

4531

14,46

HETEROSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ

9905

31,61

DAMAR İÇİ MADDE

314

1

ENFEKTE KAN TRANSFÜZYONU (Hemofilikler hariç)

108

0,34

HEMOFİLİ HASTASI

23

0,07

ANNEDEN BEBEĞE GEÇİŞ

200

0,64

NAZOKOMİAL GEÇİŞ 

80

0,26

BİLİNMİYOR

16472

52,57

ÇOKLU BULAŞ

297

0,95

TOPLAM

31336

100

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

         
         

2021 YILI İSTATİSTİKLERİ

AIDS VAKALARININ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI  
(01 Ocak – 15 Kasım 2021)

YAŞ GRUBU

ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

0

0

0

1-4

0

1

1

5-9

0

0

0

10-14

0

0

0

15-19

0

0

0

20-24

2

0

2

25-29

5

0

5

30-34

12

0

12

35-39

6

1

7

40-44

3

2

5

45-49

8

0

8

50-54

5

1

6

55-59

2

0

2

60-64

2

0

2

65 üstü

3

0

3

Bilinmeyen

0

0

0

TOPLAM

48

5

53

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar

AIDS VAKALARININ UYRUĞA GÖRE DAĞILIMI 
(01 Ocak  - 15 Kasım 2021)

UYRUK

AIDS TOPLAM VAKA

YÜZDE

T.C VATANDAŞI

48

90,57

YABANCI UYRUKLU

5

9,43

UYRUĞU BİLİNMEYEN

0

0

TOPLAM

53

100

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar


     

HIV VAKALARININ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI  
(01 Ocak – 15 Kasım 2021)

YAŞ GRUBU

ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

0

6

6

1-4

1

1

2

5-9

0

0

0

10-14

2

0

2

15-19

43

9

52

20-24

261

31

292

25-29

330

49

379

30-34

271

63

334

35-39

214

47

261

40-44

174

35

209

45-49

132

35

167

50-54

111

21

132

55-59

70

16

86

60-64

42

4

46

65 üstü

45

8

53

Bilinmeyen

0

0

0

TOPLAM

1696

325

2021

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar


     

HIV VAKALARININ UYRUĞA GÖRE DAĞILIMI 
(01 Ocak – 15 Kasım 2021)

UYRUK

HIV TOPLAM VAKA

YÜZDE

T.C VATANDAŞI

1646

81,44

YABANCI UYRUKLU

364

18,01

UYRUĞU BİLİNMEYEN

11

0,54

TOPLAM

2021

100

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar


     

HIV / AIDS VAKALARININ OLASI BULAŞ YOLLARINA GÖRE DAĞILIMI 
(01 Ocak – 15 Kasım 2021)

OLASI BULAŞ YOLU

TOPLAM VAKA

YÜZDE

HOMOSEKSÜEL / BİSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ

276

13,31

HETEROSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ

518

24,98

DAMAR İÇİ MADDE

11

0,53

ENFEKTE KAN TRANSFÜZYONU (Hemofilikler hariç)

0

0

HEMOFİLİ HASTASI

0

0

ANNEDEN BEBEĞE GEÇİŞ

6

0,29

NAZOKOMİAL GEÇİŞ 

0

0

BİLİNMİYOR

1287

62,05

ÇOKLU BULAŞ

24

1,16

TOPLAM

2074

100

* 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar