Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2019-2023 Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İle İlgili Eylem Planı Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, uzmanlık dernekleri ve STK'ların katılımı ile güncellenerek uygulanan program için pdftıklayınız.