Türkiye Diyabet Programı 2022-2026 Güncelleme Çalıştayı çevrim içi Genel Müdür Yardımcımız Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, TÜSEB Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman,  Daire Başkanımız Doç. Dr. Nazan Yardım, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlığımız ilgili birimleri, ilgili uzmanlık dernekleri  ve üniversitelerin katılımları ile yapılmıştır.