Tip 1 diyabetli çocukların okuldaki yaşamlarını ve tedavilerini desteklemek için hazırlandı

 Ülkemizde Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 2020 verilerinde 18 yaş altında yaklaşık 25.000 Tip 1 diyabetli çocuk bulunmaktadır.

Günümüzde Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde günde 6-10 kez kan şekeri ölçümü ya da sensörle sürekli glukoz izlemi ve bu bilgilere dayalı olarak günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompa tedavisi kullanılmaktadır. Tip 1 diyabetli çocuklar tedavinin gerekleri yapıldığında normal ve başarılı bir ömür sürdürebilmektedir.

Bunun için çocuk diyabet ekipleri, aileler, öğretmenler arasında iş birliği yapılması gerekmektedir.

Diyabetli çocuklar haftada en az 30 saatlerini okulda geçirmekte ve tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi bütün okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolü giderek artmaktadır. Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almalıdır.

Ayrıca diyabetli çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı ve arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmelidir.

Diyabetli çocukların okulda yaşadığı sorunları çözebilmek için Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak Kasım 2010’da Okulda Diyabet Programı başlatılmıştır. Bu programın amaçları, diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmek ve öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet bulgularını öğreterek erken tanı konmasına yardımcı olmaktır. Bu program kapsamında 12 yılda birçok aktivite yapılmış ve diyabetli çocukların okulda bakımı konusunda ülke düzeyinde iyileşmeler sağlanmıştır.

 

Diyabetli çocukların okulda bakımı ile ilgili temel ilkeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Okulda diyabet yönetiminin en uygun şekilde yapılması, başarılı bir okul performansının ve komplikasyonlardan kaçınmanın önkoşuludur.
  • Okul saatlerinde kan şekerlerinin hedef aralıkta olması önemlidir ve günlük kan şekeri hedefleri ortama göre değişiklik göstermemelidir.
  • Tip 1 diyabetli çocukların akranlarıyla eşit ölçüde okul hayatına katılması sağlanmalıdır.
  • Kan şekeri izlemi ve insülin enjeksiyonları için gerekli destek sağlanmalıdır.
  • Kan şekeri düşüklüğünün acil tedavisi sağlanmalıdır.
  • Sağlıklı beslenme konusunda gerekli imkanlar yaratılmalıdır.

Okulda Diyabet Programı’nın 10. Yılında ülkemizde önemli bir adım atılarak, ülkemizdeki diyabetli çocukların okullarda Dünya standartlarında ve yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde bakımı için bir yönerge hazırlanmış ve bu yönerge 14 Ekim 2020 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bundan sonraki görevimiz, bu yönerge doğrultusunda, ülkemizdeki bütün okullardaki diyabetli çocukların yaşamlarını iyileştirmek ve diyabet ekiplerine öğretmenleri de katan bir anlayışla çalışmaktır.

Bu eğitim platformunun amacı, diyabetli çocukların okulda, evlerindeki gibi güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak, onları desteklemek ve bunun için başta öğretmenler olmak üzere okul çalışanlarını eğitmektir. Platformda 9 adet yeni video, şimdiye kadarki belgeler, videolar, çalışmalar ve seviyelere göre en gerekli bilgiler yer alıyor.

Bu platform ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda başta okullarında tip 1 diyabetli çocuk olan okul personeli olmak üzere, bütün öğretmenlerin ilgili seviyeleri tamamlayarak eğitim belgesi alması amaçlanmaktadır.

Cocuk Endokrin Dernekmilli egitimsaglik bakanligi.jpg

 

          sanofi

     Koşulsuz katkılarıyla

 

Eğitim Platformu  için tıklayınız