Çocukluk çağı obezitesi, günümüzde en acil halk sağlığı sorunlarından biri haline gelmiştir. 2020 yılına kadar, Avrupa'da 7-9 yaş arasındaki erkeklerin neredeyse üçte biri ve kızların dörtte birinden biraz fazlası aşırı kilolu veya obeziteden etkilenmektedir.COVID-19, çocuklar arasında obeziteye daha fazla katkıda bulunmuştur. Çocukluk çağı obezitesi genellikle yetişkinliktede devam eder ve obezitesi olan çocukların diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları (BOH) daha genç yaşta geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için AB ve DSÖ seviyelerinde bir dizi stratejik belge ve girişim ortaya çıkmaktadır.

Bunun bilincinde olarak, Avrupa'daki bilim adamları, sağlık uzmanları ve sağlık politikası belirleyicileri, çocukluk çağı obezitesini önlemek ,yönetmek ve obezite ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkları azaltmak için etkili yaklaşımları belirlemek, değerlendirmek ve uygulamak için güçlerini birleştirip Horizon 2020 STOP (Çocukluk Çağı Obezite Politikasında Bilim ve Teknoloji) araştırma projesi, çocukluk çağı obezitesinin belirleyicilerini ele almayı ve çok sektörlü politikaları keşfetmeyi ve çocukluk çağı obezitesine kapsamlı bir şekilde değinmeye yardımcı olacak politika araçları ve öneriler sağlamayı amaçlamaktadır. Projenin önemli bir ayağı, diğerlerinin yanı sıra politika yapıcılar da dahil olmak üzere bir dizi paydaşın rollerini ve tutumlarını sistematik bir şekilde dahil etmeye ve anlamaya odaklanmıştır.

Proje kapsamında Slovenya'da gerçekleştirilen paydaş toplantısına ülkemiz de dahil olup çalışmalara katılım sağlanmıştır.