Bakanlığımız Stratejik Planı,  Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltması Programı ve Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programına uygun olarak  “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat İşbirliği Platformu, Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Protokolü”  hazırlanmış ve 30 Ekim 2018 tarihinde Bakanlığımız ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında imzalanmıştır.

Söz konusu "İşbirliği Protokolü" ile gıda ve içecek sektörü tarafından toplumda tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik gönüllülük esası ile çeşitli faaliyetler yürütülmesi, belirlenen ambalajlı gıda kategorilerinde  tuz/sodyum azaltma çalışmalarının sürdürülmesi  planlanmıştır.

Başarılı çalışmalar yapan sektör temsilcilerinin ve yaptıkları uygulamaların  Bakanlığımızca  hazırlanan bir internet sitesinde  yer alması sağlanacaktır.

Bu çerçevede 27 Şubat 2019 tarihinde Ankara Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi' nde TGDF üyesi gıda ve içecek sektörü temsilcilerinin katıldığı "Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Protokolü ve Tuz Azaltma Rehberi Tanıtım Toplantısı" yapılmıştır.

Toplantının Açılış Bölümünde; TGDF Başkan Vekili Rint AKYÜZ, Dünya Sağlık Örgütü’ nden Prof.Dr.Toker  ERGÜDER  ve T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı  Sayın  Prof. Dr. Emine ALP MEŞE yer almıştır. 

Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi  Sayın Prof. Dr. Yunus ERDEM’ in yaptığı “Tuz Tüketimi  ve Sağlık” konulu oturumda; tuzun gıda sanayinde kullanımı Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi  Sayın  Prof. Dr. Vural GÖKMEN, tuz tüketimi ve sağlık etkileri  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr.Kenan ATEŞ, çocuk sağlığı açısından tuz tüketimi Hacettepe Üniversitesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı , Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın  Prof.Dr. Ali DÜZOVA tarafından anlatılmıştır.  

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Hamit KÖKSEL’ in oturum başkanlığında yapılan “Gıdalarda Tuz/Sodyum Azaltma için Reformülasyon Uygulamaları” konulu ikinci oturumunda;  RESOLVE kuruluşundan Nicole IDE ambalajlı gıda üretim teknolojisinde reformülasyon teknikleri ve önerileri konusunda bir sunum yaparak dünyadaki uygulamaları aktarmıştır.

Ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili mevzuat uygulamaları aktarılmış,  UNILEVER, ETİ, TORKU, ENGİNAR GIDA Türkiye’ deki uygulama örnekleri ve konuyla ilgili çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından “İşbirliği Platformu Tuz Azaltılması Rehberi ile Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat İşbirliği Platformu İnternet Sitesi” nin tanıtımı yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.