doc dr nazan yardim

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu (1993). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı (2002), Halk Sağlığı Doçenti (2012) oldu. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünden Nüfusbilim Master derecesini tamamladı (2021). Sağlık Bakanlığında çeşitli proje ve araştırmalarda (Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması 2003, Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Çalışması 2011, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017, Çocukluk Çağı Obezite Araştırmaları (COSI 2013 ve 2016) ve TÜBİTAK çalışmalarında sorumlu yönetici/araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı stratejik plan, ulusal programlar ve ulusal rehberlerin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde görevler almıştır.  Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.