Bağımlılık ile mücadeleye yönelik yerelde yürütülen çalışmaların değerlendirilebilmesi, iller arası bilgi paylaşımının sağlanabilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve Bağımlılıkla Mücadelede “Ben Olsaydım” Temalı İl/İlçe Çalıştayları’nın sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 20-22 Eylül 2022, 27-29 Eylül  2022 ve 4-6 Ekim 2022  tarihlerinde video konferans aracılığıyla il değerlendirme toplantıları yapıldı. İlki 20 Eylül 2022 tarihinde yapılan toplantının açılışı Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Bağımlılık ile Mücadele Kurul Başkanı Doç. Dr. Sayın Tolga TOLUNAY’ın başkanlığında yapıldı. Açılış toplantısına 81 ilden bağımlılıkla mücadele çalışmalarından sorumlu vali yardımcıları, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı hizmetleri başkanı/başkan yardımcıları katılım sağladı.