10 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında; “uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılıklara yönelik toplumsal farkındalık sağlayacak kampanya çalışmalarının, belirli bir program çerçevesinde planlanarak ivme kazandırılması” kararı doğrultusunda 16 Mart 2022-30 Nisan 2022 tarihleri arasında tüm il ve ilçelerde; mahalli mülki amirin koordinasyonunda Bağımlılıkla Mücadelede “Ben Olsaydım” Temalı İl/İlçe Çalıştayları yapıldı. 906 ilçede ve 81 ilde en az 2 gün süreyle yapılan  çalıştaylar, ilçelerde kaymakam başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğünün sekretaryasında, ilerde ise  vali başkanlığında il sağlık müdürlüğünün sekretaryasında yapıldı.