18-19 Ekim 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı BMYK Başkanı Sayın Fuat OKTAY’ın ve BMYK Koordinatör Bakanı, Sağlık Bakan Sayın Dr. Fahrettin KOCA’nın ve tüm alt kurulların temsilcilerinin katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası yapıldı. Şura’ya  81 ilde bağımlılık ile mücadele çalışmalarından sorumlu vali yardımcıları, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları, akademisyenler, alanda çalışan uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 700 kişi katılım sağladı. 

Şurada, 16 salonda BMYK ya da BMK üyesi kurumların üst düzey yöneticilerinin moderetörlüğünde, vali yardımcıları, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanları, akademisyenler, ilgili kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 470 kişinin katılımı ile çalıştay programı yürütüldü.

Şura, BMYK başkanı ve BMYK Koordinatör Bakanının diğer alt kurul üyeleri ve Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu başkanı olan vali/vali yardımcıları ve sekretaryasını yürüten il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanları ile bir araya gelmesi sağlandı. Ayrıca Şura, bağımlılık ile mücadele çalışmalarında kurumlar arası iş birliği ve çalışmalara ilişkin üst düzey sahiplenmeyi göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.