Dünya Aşı Haftası, her çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunma ihtiyacının ve hakkının olduğu konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla uygulanmıştır. Ülkemizde de her yıl “Aşı Haftası” etkinlikleri hız kesmeden devam etmektedir. Bu yıl da 24-30 Nisan 2020 tarihleri arasında, yaşamın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde aşılamanın önemi ve farkındalığını arttırmak için kutlanması amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi, Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bu program kapsamında; boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, Haemophilus influenzae tip b, konjuge pnömokok, hepatit A ve suçiçeği aşısı tüm bebeklerimize ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Aşılama kapsayıcılık hızlarının gittikçe yükselmesine bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların hastalık ve ölüm hızlarında belirgin düşüşler sağlanmıştır. Örneğin poliomiyelit (çocuk felci) vakası 1998 yılından beri ülkemizde görülmemektedir. Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından 21 Haziran 2002’de “Poliodan Arındırılmış Bölge” Sertifikası ile belgelendirmiştir. Yine DSÖ tarafından Anne ve Yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu Programı kapsamında yürütülen yaygın aşılama çalışmaları sonucunda 2009 yılında hastalığın ülkemizde en az düzeye indirildiği belgelenmiştir.

Ülkemizde rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, belirlenmiş tüm yaşlardaki risk gruplarına yönelik aşılama hizmeti verilmektedir.

Uygulanan aşılar Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilmekte ve teknik şartnamelere uygunluğu kanıtlanan aşıların kabulü yapılmaktadır. Aşılar üreticiden alınıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır. Bu kapsamda aşı saklama buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları on-line olarak takip edilmekte ve soğuk zincirde herhangi bir kırılma olmaması sağlanmaktadır.

Aşılama takvimimiz Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır.

Bu başarının devam ettirilmesi aşılama yüzdelerinin yüksek düzeyde sürdürülmesini gerektirir. Aşılama hizmetlerinde kısa sürelerle de olsa bir aksama olması duyarlı bireylerin birikimiyle birlikte aşı ile önlenebilir hastalıkların salgını olasılığını ortaya çıkarabileceğinden hizmetlerin devamlılığının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Aşılar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için öncelik verilmesi, ertelenmemesi gereken temel bir sağlık hizmetidir. Bu nedenle COVİD-19 salgını sırasında da sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Aşılama hizmeti, sağlık kuruluşlarımızda COVİD-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir.

Aşılama hizmetlerinden yararlanacak kişilerin, COVİD-19 pandemisine ilişkin olarak alınması gereken önlemleri alarak sağlık kuruluşuna gitmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ebeveynler çocuklarının aşılanma durumunu takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı uygulama zamanı ve konusunda bilgi almalıdırlar.

Kayıtlı oldukları aile hekimine herhangi bir nedenle ulaşma güçlüğü olması durumunda aşılama için en yakın aile hekimine başvurabilirler.

DSÖ’nün 2020 yılını ebe ve hemşire yılı olarak ilan etmesinden yola çıkarak bu yılki Dünya Aşı Haftası temamızı halk sağlığı için çalışan kahramanlarımıza şükranlarımızla ithaf ediyoruz.

Aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmak her bireyin ihtiyacı ve hakkıdır. Dünya Aşı Haftası vesilesiyle, yaşadığımız bu pandemi döneminde de başta çocuklarını aşılatarak hem onları hem de aşılanamayan çocukların korunmasını sağlayan anne ve babalara teşekkür ederiz.