Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik programlar geliştirmek ve yürütmek.
  2. Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini kurmak ve takip etmek.
  3. Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum. enjektör, güvenli atık (enjektör) kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek.
  4. Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
  5. GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
  6. GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
  7. GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  8. GBP kapsamındaki programlara yönelik oluşturulan Bilim Kurullarının ve Komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek.
  9. Faaliyet alanlanyla ilgili eğitim, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.