aşı sağlıktır

Bağışıklama hizmetlerinde temel amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Sağlıkla ilgili kazanımlarının yanı sıra; ekonomik ve sosyal kazanımlar da aşılama programlarının başarısı olarak değerlendirilmelidir.

Sağlık Çalışanları
Aşılama

Soğuk Zincir ve Aşı Takip Sistemi

Afiş, Broşür
ve Yayınlar

Eğitim, Toplantı ve Projeler

Önemli Resmi Yazılar ve Formlar

Aşı Takvimi

  • Aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
  • Uygulanan aşılar kişilere özel olan aşı kartına kaydedilmeli, bu aşı kartı ise mutlaka saklanmalıdır.

Aşı Takvimine ulaşmak için tıklayınız.
Aşı Kartını indirmek için tıklayınız.

Sağlığım

Aşı

ATS

SHM

HSGM TV

Yukarı